Teithio Llesol

Mae’r Cyngor wedi mynd ati i wella llwybrau a chyfleusterau cerddwyr a beicwyr Gwynedd gan ystyried beth mae nhw angen. Rydym wedi llunio mapiau o’r llwybrau y gall bobl Gwynedd eu defnyddio rŵan ac hefyd o’r llwybrau fydd ar gael yn y dyfodol.

Llwybrau Cerdded sydd wedi cael eu harchwilio (Llwybrau Cyfnod Cyntaf)

 Llwybrau Beicio sydd wedi cael eu harchwilio (Llwybrau Cyfnod Cyntaf)

Llwybrau Cerdded sydd wedi cael eu harchwilio (Llwybrau Ail Gyfnod)

 Llwybrau Beicio sydd wedi cael eu harchwilio (Llwybrau Ail Gyfnod)

Mae Cyngor Gwynedd wedi paratoi Mapiau Rhwydwaith Integredig ar gyfer deuddeg ardal sydd wedi cael ei gytuno gan Lywodraeth Cymru. Y gobaith yw cysylltu llwybrau cerdded a beicio o fewn/rhwng yr ardaloedd hyn. Mae’r mapiau hyn wedi cael eu cymeradwyo gan y Llywodraeth a'u cyflwyno ers 3 Tachwedd 2017.

Mapiau Rhwydwaith Integredig gan

 

Fideos defnyddiol

Beth am roi cynnig ar gerdded neu feicio i'r gwaith? Dyma rai fideos defnyddiol i'ch helpu chi ar eich ffordd.

 Manteision Iechyd

 10 Cam Syml i Ddiogelwch Beicio

 

 Arwyddion Llaw ar gyfer Beicio


Mwy o wybodaeth

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth

E-bost: teithio-llesol@gwynedd.llyw.cymru

Ffôn: 01286 679 413