Teithio Llesol

Mae’r Cyngor wedi mynd ati i wella llwybrau a chyfleusterau cerddwyr a beicwyr Gwynedd gan ystyried beth mae nhw angen. Rydym wedi llunio mapiau o’r llwybrau y gall bobl Gwynedd eu defnyddio rŵan ac hefyd o’r llwybrau fydd ar gael yn y dyfodol.

 

Mapiau Rhwydwaith Integredig

Mae Cyngor Gwynedd wedi paratoi Mapiau Rhwydwaith Integredig ar gyfer deuddeg ardal sydd wedi cael ei gytuno gan Lywodraeth Cymru. Y gobaith yw cysylltu llwybrau cerdded a beicio o fewn/rhwng yr ardaloedd hyn. 

Eleni, mae Cyngor Gwynedd wedi llwyddo i dderbyn cyllid gan Lywodraeth Cymru i wella’r cysylltiadau cerdded a beicio o amgylch Ysgol Godre’r Berwyn, Y Bala. Mae diogelwch cerdded a beicio wedi bod yn broblem ers sawl blwyddyn ac mae Aelod Lleol ac Cyngor Cymuned wedi codi pryderon ynghylch diogelwch plant pan fyddant yn mynychu’r ysgol. Mae'r atodiadau PDF yn dangos y gwaith gwelliannau sydd i gychwyn ar 29/01/2024 am 7 wythnos.

Ysgol Godre'r Berwyn

Ffrydan Rd - Afallon

Ffordd Arenig - Arenig Street

 

Fideos defnyddiol

Beth am roi cynnig ar gerdded neu feicio i'r gwaith? Dyma rai fideos defnyddiol i'ch helpu chi ar eich ffordd.

 Manteision Iechyd

 10 Cam Syml i Ddiogelwch Beicio

 

 Arwyddion Llaw ar gyfer Beicio

  


Mwy o wybodaeth

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth

E-bost: teithio-llesol@gwynedd.llyw.cymru

Ffôn: 01286 679 413