Tocyn Parcio Lleol

Drwy brynu tocyn parcio lleol gall drigolion barcio yn y maes parcio arhosiad hir agosaf i'w cartref.

 

Pris

£60 y flwyddyn

£10 yw pris newid manylion y tocyn

£20 yw pris tocyn newydd os ydych wedi colli eich tocyn

 

Archebu a thalu 

Cysylltwch â ni neu ewch i unrhyw un o Siopau Gwynedd i archebu a thalu am eich tocyn parcio lleol:

  • 01766 771 000

Gallwch dalu gyda cerdyn debyd neu gredyd, Siec neu Archeb Post.

Byddwn yn gwirio pa faes parcio sydd agosaf i'ch cartref wrth archebu tocyn.