Pwyntiau gwefru ceir trydan

Mae’r Cyngor yn datblygu rhwydwaith o dros gant o bwyntiau gwefru ar gyfer cerbydau trydan ar draws Gwynedd.

Mae gwaith yn digwydd i sefydlu mannau gwefru mewn pum lleoliad yn y lle cyntaf, gyda’r bwriad y byddant ar gael i’w defnyddio yn fuan.

Bydd y pwyntiau gwefru cyntaf i’w defnyddio wedi eu lleoli ym meysydd parcio:

  • Intec ar Barc Menai, Bangor (4 peiriant 7kW)
  • Canolfan Byw’n Iach Bro Dysynni, Tywyn (4 peiriant 7kW)
  • Canolfan Byw’n Iach Penllyn, Y Bala (4 peiriant 7kW)
  • Canolfan Byw’n Iach Glan Wnion, Dolgellau (4 peiriant 7kW)
  • Canolfan Byw’n Iach Dwyfor, Pwllheli (4 peiriant 7kW)

Mae gwaith hefyd yn digwydd i osod rhagor o fannau gwefru mewn lleoliadau yn ardaloedd Aberdyfi, Abermaw, Bangor, Bethesda, Blaenau Ffestiniog, Caernarfon, Dolgellau, Harlech, Llanberis, Penygroes, Porthmadog a Phwllheli dros y misoedd nesaf.

Bydd yna amrywiaeth o fathau pwyntiau gwefru yn cael eu darparu – 7kW (4awr*), 50kW (40 munud*), 150kW (15 munud*). Bydd manylion am brisiau gwefru ar gael pan fydd y peiriannau ar gael i’w defnyddio.

Bydd manylion am leoliadau pwyntiau gwefru cerbydau trydan ar gael ar wefan ZapMap (gwefan allanol)

*Amcan amser gwefru i deithio 100 milltir