Cwestiynau a ofynnir yn aml - cludiant cyhoeddus

Ydi cŵn/anifeiliaid yn cael teithio ar fysus Gwynedd?

Mae hyn yn dibynnu ar y cwmni. Gallwch ddod o hyd i rifau ffôn er mwyn cysylltu â chwmni'r bys yma.

Ga i fynd â beic ar y bws?

Mae hyn yn dibynnu ar y cwmni. Gallwch ddod o hyd i rifau ffôn er mwyn cysylltu â chwmni'r bys yma.

A yw'n bosib cael cymorth i drefnu taith ar fysus Gwynedd?

Yndi. Ewch i wefan Traveline Cymru am fwy o wybodaeth.

Beth ddyliwn i wneud os yw'r safle bws wedi malu neu os nad ydw i'n gallu gweld yr amserlen yn glir?

Rhowch wybod i ni drwy gwblhau’r ffurflen ymholiadau ar-lein neu ffoniwch 01766 771000.

Fydd na le ar y gwasanaeth bws arferol os ydw i'n teithio efo grŵp mawr?

Mae hyn yn dibynnu ar y cwmni. Gallwch ddod o hyd i rifau ffôn er mwyn cysylltu â chwmni'r bys yma.

Sut mae cael gwybod faint fydd tocyn oflaen llaw?

Mae hyn yn dibynnu ar y cwmni. Gallwch ddod o hyd i rifau ffôn er mwyn cysylltu â chwmni'r bys yma.

Dw i wedi colli rhywbeth ar y bws. Beth ddyliwn i wneud?

Cysylltwch â'r cwmni roeddech yn teithio arno. Gallwch ddod o hyd i fanylion cyswllt cwmni'r bys yma.

Wrth bwy dyliwn i ddweud am broblem ar y bysus?

Os ydych yn cael problem ar siwrnai bws, cysylltwch yn gyntaf â’r cwmni bws perthnasol. Os nad ydych yn hapus gyda’r ymateb, mae corff annibynnol wedi’i sefydlu er mwyn edrych i mewn i gwynion o’r fath. Cysylltwch â: 

The Bus Appeals Body,

PO Box 320,

Portsmouth,

PO5 3SD.

Wrth bwy dyliwn i ddweud am broblem gyda gwasanaeth trên?

Os ydych chi’n cael problem gyda’r gwasanaeth trenau, cysylltwch â chwmni Trenau Arriva Cymru drwy ddefnyddio'r manylion cyswllt isod:
Ffôn: 0845 6061 660
E-bostcustomer.services@arrivatrainswales.co.uk
Post:Gwasanaethau i Gwsmeriaid, Trenau Arriva Cymru, 9fed Llawr Tŷ Brunel, 2 Fitzalan Road, Caerdydd, CF24 0SU

Ga i ddefnyddio fy Ngherdyn Mantais Bws ar y drên?

Cewch, drwy’r flwyddyn ar Linell Dyffryn Conwy, yn rhad ac am ddim. Rhwng Hydref a Mawrth, fedrwch deithio am ddim ar linell Arfordir y Cambrian rhwng Pwllheli a Machynlleth (gall hyn newid).

Rydw i wedi cael gwybod fod fy nhocyn teithio bron â dyddio. Ydw i angen archebu un newydd?

Peidiwch â phoeni. Mae eich tocyn teithio presennol yn ddilys tan y flwyddyn nesaf.

Byddwn yn rhoi gwybod i chi sut i hawlio tocyn newydd ar gael i chi tua diwedd y flwyddyn. Cadwch lygaid ar y wefan hon, y newyddion a'r bysus rydych yn teithio arnynt.

  

Mwy o wybodaeth

Os nad ydych yn gallu dod o hyd i'r wybodaeth yr ydych yn chwilio amdano ar y dudalen hon, cysylltwch â ni drwy ddefnyddio'r ffurflen ar-lein

Ymholiad cludiant cyhoeddus

Gallwch hefyd gysylltu â ni drwy ffonio 01766 771000.