Cwestiynau a ofynnir yn aml - cludiant cyhoeddus

Ydi cŵn/anifeiliaid yn cael teithio ar fysiau yng Ngwynedd? 
Gall hyn amrywio rhwng un cwmni bws a’r llall. Bydd angen i chi gysylltu gyda’r cwmni penodol. Gallwch ddod o hyd i fanylion cyswllt y cwmnïau bws ar y dudalen cwmnïau bysiau yng Ngwynedd

Gai fynd â fy meic ar y bws?
Gall hyn amrywio rhwng un cwmni bws a’r llall. Bydd angen i chi gysylltu gyda’r cwmni penodol. Gallwch ddod o hyd i fanylion cyswllt y cwmnïau bws ar y dudalen cwmnïau bysiau yng Ngwynedd


A oes modd cael cymorth i drefnu taith ar drafnidiaeth cyhoeddus Gwynedd?
Oes. Ewch i wefan Traveline Cymru   


Mae’r arosfa bws wedi ei malu / nid yw’r amserlen yn yr arosfa bws yn glir. Beth ddylwn i ei wneud?
Rhowch wybod i ni drwy gwblhau’r ffurflen ymholiadau ar-lein neu ffoniwch 01766 771000.


Byddwn yn teithio mewn grŵp mawr. Fydd yna le ar y gwasanaeth bws arferol?
Gall hyn amrywio rhwng un cwmni bws a’r llall. Bydd angen i chi gysylltu gyda’r cwmni penodol. Gallwch ddod o hyd i fanylion cyswllt y cwmnïau bws ar y dudalen cwmnïau bysiau yng Ngwynedd.


Sut mae cael gwybod beth fydd pris tocyn o flaen llaw?
Bydd angen i chi gysylltu gyda’r cwmni penodol. Gallwch ddod o hyd i fanylion cyswllt y cwmnïau bws ar y dudalen cwmnïau bysiau yng Ngwynedd.


Rydw i wedi colli eitem ar y bws. Beth ddylwn i ei wneud?
Cysylltwch gyda’r cwmni bws yr oeddech yn teithio arno. Gallwch ddod o hyd i fanylion cyswllt y cwmnïau bws ar y dudalen cwmnïau bysiau yng Ngwynedd.


Gyda phwy ddylwn i gysylltu os oes problem gyda’r gwasanaeth bysiau?
Os ydych yn cael problem ar siwrnai bws, cysylltwch yn gyntaf â’r cwmni bws perthnasol. Os nad ydych yn hapus gyda’r ymateb, mae corff annibynnol wedi’i sefydlu er mwyn edrych i mewn i gwynion o’r fath. Cysylltwch â: The Bus Appeals Body, PO Box 320, Portsmouth, PO5 3SD.


Gyda phwy ddylwn i gysylltu os oes problem gyda gwasanaeth trên?
Os ydych chi’n cael problem gyda’r gwasanaeth trenau, cysylltwch â chwmni Trenau Arriva Cymru drwy ddefnyddio'r manylion cyswllt isod:
Ffôn: 0845 6061 660
E-bostcustomer.services@arrivatrainswales.co.uk
Post: Gwasanaethau i Gwsmeriaid, Trenau Arriva Cymru, 9fed Llawr Tŷ Brunel, 2 Fitzalan Road, Caerdydd, CF24 0SU


Gai ddefnyddio fy Ngherdyn Mantais Bws ar y trên?
Cewch, drwy’r flwyddyn ar Linell Dyffryn Conwy, yn rhad ac am ddim. Rhwng Hydref a Mawrth cewch deithio am ddim ar linell Arfordir y Cambrian rhwng Pwllheli a Machynlleth (gall hyn newid).


Rhagor o wybodaeth
Os nad ydych yn gallu dod o hyd i'r wybodaeth yr ydych yn chwilio amdano ar y dudalen hon, cysylltwch â ni drwy ddefnyddio'r ffurflen ar-lein

Ymholiad cludiant cyhoeddus

Gallwch hefyd gysylltu â ni drwy ffonio 01766 771000.