Cwestiynau a ofynnir yn aml - cludiant cyhoeddus

Cysylltwch â'r cwmni bws i wybod:

  • os ydi cŵn/anifeiliaid yn cael teithio ar fysus Gwynedd
  • os ydi beic yn cael mynd ar y bws
  • a yw hi'n bosib cael cymorth i drefnu taith ar fysus Gwynedd
  • a oes digon o le i deithio efo grŵp mawr ar y gwasanaeth bws arferol
  • sut mae cael gwybod faint fydd tocyn o flaen llaw
  • beth i wneud os ydych chi wedi colli rhywbeth ar y bws

Manylion cyswllt cwmnïau bysiau yng Ngwynedd  

 

Gallwch ddefnyddio y Cynlluniwr Taith ar wefan Traveline Cymru i drefnu eich taith ar fysus yng Ngwynedd. Mae Traveline Cymru hefyd yn diweddaru’r cyhoedd efo unrhyw broblemau gyda’r rhwydwaith cludiant cyhoeddus. Gallwch ffonio eu Canolfan Gyswllt ddwyieithog yn rhad ac am ddim ar 0800 464 0000.

Cwblhewch ffurflen Ymholiad / sylw cludiant cyhoeddus neu ffoniwch 01766 771 000

Os ydych yn cael problem ar siwrnai bws, cysylltwch yn gyntaf â’r cwmni bws perthnasol. Os nad ydych yn hapus gyda’r ymateb, mae corff annibynnol wedi’i sefydlu er mwyn edrych i mewn i gwynion o’r fath. Cysylltwch â Bus Users Cymru.

Os ydych chi’n cael problem gyda’r gwasanaeth trenau, cysylltwch â Trenau Trafnidiaeth Cymru – mae nifer o ffyrdd i gysylltu â nhw

Cysylltu â Ni | TrC

Os oes gennych chi Docyn Teithio Rhatach gan un o Awdurdodau Lleol Cymru, bydd modd i chi deithio am ddim ar lawer o drenau yng Nghymru. Am ragor o wybodaeth, ewch i Tocynnau Teithio Rhatach | TrC

Mynd i'r wefan yw’r ffordd gyflymaf a hawsaf o wneud cais am gerdyn. Ewch i www.trc.cymru/cerdynteithio a dilyn y cyfarwyddiadau syml. Neu, ewch i’ch llyfrgell leol i fynd ar y we. Os nad ydych chi'n gallu gwneud cais ar y wefan, peidiwch â phoeni, gallwch chi ofyn i ffrind, aelod o'r teulu neu rywun dibynadwy i lenwi'r cais ar-lein ar eich rhan. Os oes gennych chi unrhyw ymholiadau, cysylltwch gyda’r Uned Cludiant ar 01766 771 000 neu ffoniwch 0300 303 4240 i gael gwybod lle mae cymorth ar gael yn lleol. Cofiwch na fyddwch chi’n gallu gwneud cais dros y ffôn.

Mynd i'r wefan yw’r ffordd gyflymaf a hawsaf o wneud cais am gerdyn. Ewch i www.trc.cymru/cerdynteithio a dilyn y cyfarwyddiadau syml. Neu, ewch i’ch llyfrgell leol i fynd ar y we. Os nad ydych chi'n gallu gwneud cais ar y wefan, peidiwch â phoeni, gallwch chi ofyn i ffrind, aelod o'r teulu neu rywun dibynadwy i lenwi'r cais ar-lein ar eich rhan. Os oes gennych chi unrhyw ymholiadau, cysylltwch gyda’r Uned Cludiant ar 01766 771 000 neu ffoniwch 0300 303 4240 i gael gwybod lle mae cymorth ar gael yn lleol. Cofiwch na fyddwch chi’n gallu gwneud cais dros y ffôn.

Darllenwch y canllaw ar gymhwystra a’r dystiolaeth y bydd angen i chi ei darparu. Cysylltwch gyda Cynghor Gwynedd drwy ffonio 01766 771 000 neu e-bost cludiant@gwynedd.llyw.cymru. Cyngor Gwynedd sy'n prosesu pob cerdyn i gyd-deithiwr, felly cysylltwch â ni os oes angen cerdyn i gyd-deithiwr arnoch.

Mae’r proses adnewyddu bellach wedi cau a bydd rhaid gwneud cais o’r newydd. Ewch i www.trc.cymru/cerdynteithio a dilyn y cyfarwyddiadau syml. Neu, ewch i’ch llyfrgell leol i fynd ar y we. Os nad ydych chi'n gallu gwneud cais ar y wefan, peidiwch â phoeni, gallwch chi ofyn i ffrind, aelod o'r teulu neu rywun dibynadwy i lenwi'r cais ar-lein ar eich rhan. Os oes gennych chi unrhyw ymholiadau, cysylltwch gyda’r Uned Cludiant ar 01766 771 000 neu ffoniwch 0300 303 4240 i gael gwybod lle mae cymorth ar gael yn lleol. Cofiwch na fyddwch chi’n gallu gwneud cais dros y ffôn.

Mwy o wybodaeth

Os nad ydych yn gallu dod o hyd i'r wybodaeth yr ydych yn chwilio amdano ar y dudalen hon, cysylltwch â ni drwy ddefnyddio'r ffurflen ar-lein

Ymholiad cludiant cyhoeddus

Gallwch hefyd gysylltu â ni drwy ffonio 01766 771000.