Ymuno â'r llyfrgell

Gallwch ymaelodi gyda'r llyfrgell yn rhad ac am ddim, ac yn gwbl ddidrafferth. 

Unwaith y byddwch wedi ymaelodi, cewch:

  • fenthyg hyd at 20 llyfr ar y tro, am gyfnod o 3 wythnos
  • benthyg 2 DVD am gyfnod o wythnos am ffi rhesymol
  • ddefnyddio cyfrifiaduron ac Wi-Fi'r llyfrgell yn rhad ac am ddim
  • fynediad at adnoddau digidol am ddim
  • fynediad at e-lyfrau ac e-lyfrau llafar am ddim
  • fynediad at e-gylchgronau am ddim.


Cyfrif llyfrgell ar-lein

  • Mae'n bosib rheoli eich cyfrif llyfrgell ar-lein drwy ymweld â'n catalog ar-lein
  • Byddwch angen rhif PIN. Er mwyn cael eich rhif PIN bydd angen i chi alw yn eich llyfrgell leol, gyda'ch cerdyn llyfrgell a dogfen adnabod.


Ymuno fel aelodau ar-lein Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Os ydych yn aelod yn llyfrgelloedd Gwynedd gallwch gofrestru i gael mynediad i adnoddau electronig Llyfrgell Genedlaethol Cymru:

LogoFacebook48LogoInstagram48LogoTwitter48