Llyfrgell Penygroes


LogoFacebook48LogoInstagram48LogoTwitter48

Ymweld â ni

 

Ffôn: (01286) 880427
E-bost:LLPenygroes@gwynedd.llyw.cymru

Cyfeiriad: Llyfrgell Penygroes, Canolfan Dechnoleg Dyffryn Nantlle, Heol y Dŵr, Penygroes, LL54 6LR 

 

Oriau agor  

Oriau agor newydd

 DiwrnodAmser  
 Dydd Llun

12:00 - 16:00

 Dydd Mawrth

10:00 - 12:00

 Dydd Mercher

12:00 - 16:00

 Dydd Iau

Ar gau

 Dydd Gwener

12:00 - 16:00

Dydd Sadwrn

10:00 - 12:00

  

Gwasanaeth Archebu a Chasglu / Cludo i’r Cartref 

 

Os nad ydych am ddod draw i chwilio am lyfr mae hefyd yn bosib archebu pecyn llyfrau wedi ei ddewis i chi gan staff y llyfrgell. 

Am fwy o wybodaeth am y gwasanaeth yma, ebostiwch y llyfrgell gan ddefnyddio'r cyfeiriad a nodir uchod.

Neu os ydych yn gwybod pa lyfr rydych eisiau, gallwch archebu llyfr drwy'r catalog llyfrgell.

 

Cliciwch ar y map i’w wneud yn fwy

Adnoddau

  • Mynediad bandllydan, rhad ac am ddim, i'r rhyngrwyd
  • 4 cyfrifiadur cyhoeddus

 

Mae Llyfrgell Penygroes yn dal y statws 'Clywed' am fod yn wasanaeth sy'n parchu plant a phobl ifanc.