Llyfrgell Nefyn


LogoFacebook48LogoInstagram48LogoTwitter48

 

 

Ymweld â ni

 

Ffôn: (01758) 720873
E-bost: LLNefyn@gwynedd.llyw.cymru

Cyfeiriad: Llyfrgell Nefyn, Rhodfa'r Môr, Nefyn, LL53 6EB     

 

Oriau agor  

Oriau agor newydd

 DiwrnodAmser 
 Dydd Llun

2:00 pm - 6:00 pm

 Dydd Mawrth

10:00 am - 1:00 pm

 Dydd Mercher

2:00 pm - 6:00 pm

 Dydd Iau

Ar gau

 Dydd Gwener

2.00 pm - 5:00 pm

Dydd Sadwrn

Ar gau

 

Gwasanaeth Archebu a Chasglu / Cludo i’r Cartref 

 

Os nad ydych am ddod draw i chwilio am lyfr mae hefyd yn bosib archebu pecyn llyfrau wedi ei ddewis i chi gan staff y llyfrgell. 

Am fwy o wybodaeth am y gwasanaeth yma, ebostiwch y llyfrgell gan ddefnyddio'r cyfeiriad a nodir uchod.

Neu os ydych yn gwybod pa lyfr rydych eisiau, gallwch archebu llyfr drwy'r catalog llyfrgell

 

Cliciwch ar y map i’w wneud yn fwy

Adnoddau

  • Mynediad bandllydan, rhad ac am ddim, i'r rhyngrwyd
  • 3 cyfrifiadur cyhoeddus


Cyswllt Wi-Fi

  • Cynigir pwynt mynediad Wi-Fi, yn rhad ac am ddim.