Llyfrgell Nefyn

Mae'r llyfrgell ar agor ar gyfer pori a defnyddio cyfrifiaduron trwy apwyntiad yn unig.  Cysylltwch â ni i drefnu apwyntiad cyn galw os gwelwch yn dda.  
Byddwn yn parhau i ddarparu gwasanaeth Clicio a Chasglu a gwasanaeth Cludo i’r Cartref.

Close

LogoFacebook48LogoInstagram48LogoTwitter48

 

 

Ymweld â ni

Bydd angen i chi wneud apwyntiad cyn dod draw.

I wneud apwyntiad i chwilio am lyfr neu ddefnyddio cyfrifiadur, cysylltwch â ni: 

Ffôn: (01758) 720873
E-bost: LLNefyn@gwynedd.llyw.cymru
Cyfeiriad: Llyfrgell Nefyn, Rhodfa'r Môr, Nefyn, LL53 6EB     

Cofiwch!

  • rhaid gwisgo gorchudd wyneb yn y llyfrgell a defnyddio'r diheintydd dwylo fydd ar gael
  • bydd angen rhoi eich manylion cyswllt er mwyn gallu Olrhain Cysylltiadau. Gweld yr Hysbysiad Preifatrwydd.  

 

Oriau agor 

(drwy apwyntiad yn unig)

* mynediad i ddefnyddio cyfrifiadur yn unig.    

Oriau agor newydd

 DiwrnodAmser 
 Dydd Llun

11:00 - 12:00*
2:00 - 4:00

 Dydd Mawrth

10:00 - 12:00

 Dydd Mercher

3:00 - 5:00*

 Dydd Iau

Ar gau

 Dydd Gwener

2.00 - 4:00
4:00 - 5:00*

Dydd Sadwrn

Ar gau

Bydd biniau y tu allan i’r adeilad yn ystod yr oriau yma ar gyfer dychwelyd llyfrau.

 

Gwasanaeth Archebu a Chasglu / Cludo i’r Cartref 

Os nad ydych am ddod draw i chwilio am lyfr mae hefyd yn bosib archebu pecyn llyfrau wedi ei ddewis i chi gan staff y llyfrgell. Gwybodaeth am sut mae'r gwasanaeth hwn yn gweithio

Archebu pecyn llyfrau 

Neu os ydych yn gwybod pa lyfr rydych eisiau, gallwch archebu llyfr drwy'r catalog llyfrgell

 

 

Cliciwch ar y map i’w wneud yn fwy

Adnoddau

  • Mynediad bandllydan, rhad ac am ddim, i'r rhyngrwyd
  • 3 cyfrifiadur cyhoeddus


Cyswllt Wi-Fi

  • Cynigir pwynt mynediad Wi-Fi, yn rhad ac am ddim.


Papurau Newydd

  • Llanw Llŷn