Llyfrgell Gymunedol Dyffryn Ogwen

Digwyddiadau


Cyfeiriad: Llyfrgell Gymunedol Dyffryn Ogwen, Ffordd Coetmor, Bethesda, LL57 3DP

Ffôn: (01248) 600737

E-bost: LLBethesda@gwynedd.llyw.cymru

 

LogoFacebook48LogoInstagram48LogoTwitter48

 

Gallwch weld pa eitemau sydd ar gael yn y llyfrgell, ac archebu neu adnewyddu eitemau ar-lein drwy fynd i'r catalog llyfrgell. 

 

Lleoliad ac oriau agor

Cliciwch ar y map i’w wneud yn fwy

 

oriau agor newydd
Diwrnod Amser 
 Dydd Llun  14:00 - 18:30
 Dydd Mawrth  10:00 - 12:00
 Dydd Mercher  AR GAU
 Dydd Iau  14:00 - 18:00
 Dydd Gwener  14:00 - 17:00
 Dydd Sadwrn  10:00 - 12:30

 

 

 

Adnoddau

  • Mynediad bandllydan, rhad ac am ddim, i'r rhyngrwyd
  • 4 cyfrifiadur cyhoeddus

Cyswllt Wi-Fi

  • Cynigir pwynt mynediad Wi-Fi, yn rhad ac am ddim.

Cylchgronau a Phapurau Newydd

  • Llais Ogwan