Llyfrgell Gymunedol Dyffryn Ogwen

 

LogoFacebook48LogoInstagram48LogoTwitter48


Ymweld â ni

 

Ffôn: (01248) 600737
E-bost: LLBethesda@gwynedd.llyw.cymru

Cyfeiriad: Llyfrgell Gymunedol Dyffryn Ogwen, Ffordd Coetmor, Bethesda, LL57 3DP 

 

 

Oriau agor  

Oriau agor newydd

 DiwrnodAmser  
 Dydd Llun

2:00 pm - 6:00 pm

 Dydd Mawrth

10:00 am - 12:00 pm

 Dydd Mercher

Ar gau

 Dydd Iau

10:00 am - 12:00 pm 

2:00 pm - 5:00 pm

 Dydd Gwener 2:00pm - 5:00pm
Dydd Sadwrn

10:00 am - 12:00 pm


Gwasanaeth Archebu a Chasglu / Cludo i’r Cartref
 

 

Os nad ydych am ddod draw i chwilio am lyfr mae hefyd yn bosib archebu pecyn llyfrau wedi ei ddewis i chi gan staff y llyfrgell. 

Am fwy o wybodaeth am y gwasanaeth yma, ebostiwch y llyfrgell gan ddefnyddio'r cyfeiriad a nodir uchod.

Neu os ydych yn gwybod pa lyfr rydych eisiau, gallwch archebu llyfr drwy'r catalog llyfrgell.

 

Cliciwch ar y map i’w wneud yn fwy

Adnoddau

  • Mynediad bandllydan, rhad ac am ddim, i'r rhyngrwyd
  • 4 cyfrifiadur cyhoeddus


Cyswllt Wi-Fi

  • Cynigir pwynt mynediad Wi-Fi, yn rhad ac am ddim.