Llyfrgell Gymunedol Dyffryn Ogwen

 

O Ddydd Mawrth 6 Ebrill bydd y llyfrgell ar agor ar gyfer pori a defnyddio cyfrifiaduron trwy apwyntiad yn unig. Cysylltwch â ni i drefnu apwyntiad cyn galw os gwelwch yn dda.  

Byddwn yn parhau i ddarparu gwasanaeth Clicio a Chasglu a gwasanaeth Cludo i’r Cartref. 

Close
LogoFacebook48LogoInstagram48LogoTwitter48

 

Ymweld â ni

Bydd angen i chi wneud apwyntiad cyn dod draw.

I wneud apwyntiad i chwilio am lyfr neu ddefnyddio cyfrifiadur, cysylltwch â ni: 

Ffôn: (01248) 600737
E-bost: LLBethesda@gwynedd.llyw.cymru
Cyfeiriad: Llyfrgell Gymunedol Dyffryn Ogwen, Ffordd Coetmor, Bethesda, LL57 3DP 

Cofiwch!

  • rhaid gwisgo gorchudd wyneb yn y llyfrgell a defnyddio'r diheintydd dwylo fydd ar gael
  • bydd angen rhoi eich manylion cyswllt er mwyn gallu Olrhain Cysylltiadau. Gweld yr Hysbysiad Preifatrwydd.  

 

Oriau agor 

(drwy apwyntiad yn unig)

* mynediad i ddefnyddio cyfrifiadur yn unig.    

Oriau agor newydd

 DiwrnodAmser 
 Dydd Llun

2:00 - 4:00*

 Dydd Mawrth

10:00 - 12:00

 Dydd Mercher

Ar gau

 Dydd Iau

2:00 - 4:00

 Dydd Gwener

2:00 - 4:00* 

Dydd Sadwrn

10:00 - 12:00

Bydd biniau y tu allan i’r adeilad yn ystod yr oriau yma ar gyfer dychwelyd llyfrau.

Gwasanaeth Archebu a Chasglu / Cludo i’r Cartref 

Os nad ydych am ddod draw i chwilio am lyfr mae hefyd yn bosib archebu pecyn llyfrau wedi ei ddewis i chi gan staff y llyfrgell. Gwybodaeth am sut mae'r gwasanaeth hwn yn gweithio

Archebu pecyn llyfrau 

Neu os ydych yn gwybod pa lyfr rydych eisiau, gallwch archebu llyfr drwy'r catalog llyfrgell.

 

 

Cliciwch ar y map i’w wneud yn fwy

Adnoddau

  • Mynediad bandllydan, rhad ac am ddim, i'r rhyngrwyd
  • 4 cyfrifiadur cyhoeddus


Cyswllt Wi-Fi

  • Cynigir pwynt mynediad Wi-Fi, yn rhad ac am ddim.


Cylchgronau a Phapurau Newydd

  • Llais Ogwan