Llyfrgell Gymunedol Dyffryn Ogwen

 

LogoFacebook48LogoInstagram48LogoTwitter48


Ymweld â ni

Mae'r llyfrgell ar agor ar gyfer pori heb apwyntiad. 

Cysylltwch â ni i drefnu apwyntiad i ddefnyddio’r cyfrifiaduron neu i neilltuo sesiwn astudio/defnyddio eich laptop eich hun os gwelwch yn dda. 

Ffôn: (01248) 600737
E-bost: LLBethesda@gwynedd.llyw.cymru
Cyfeiriad: Llyfrgell Gymunedol Dyffryn Ogwen, Ffordd Coetmor, Bethesda, LL57 3DP 

Cofiwch!

  • rhaid gwisgo gorchudd wyneb yn y llyfrgell a defnyddio'r diheintydd dwylo fydd ar gael
  • bydd angen rhoi eich manylion cyswllt er mwyn gallu Olrhain Cysylltiadau. Gweld yr Hysbysiad Preifatrwydd.  

 

Oriau agor 

 

Oriau agor newydd

 DiwrnodAmser  - PoriDim angen apwyntiad
 Dydd Llun

4:00 pm - 6:00 pm

 Dydd Mawrth

10:00 am - 12:00 pm

 Dydd Mercher

Ar gau

 Dydd Iau

2:00 pm -  5:00 pm

 Dydd Gwener -
Dydd Sadwrn

10:00 am - 12:00 pm

Oriau agor newydd

 DiwrnodAmser - Defnyddio CyfrifidaurAngen trefnu apwyntiad
 Dydd Llun

2:00 pm - 4:00 pm

 Dydd Mawrth

-

 Dydd Mercher

Ar gau

 Dydd Iau

-

 Dydd Gwener 2:00 pm - 5:00 pm
Dydd Sadwrn

-

 

 

 

 

Bydd biniau y tu allan i’r adeilad yn ystod yr oriau yma ar gyfer dychwelyd llyfrau.

Gwasanaeth Archebu a Chasglu / Cludo i’r Cartref 

Os nad ydych am ddod draw i chwilio am lyfr mae hefyd yn bosib archebu pecyn llyfrau wedi ei ddewis i chi gan staff y llyfrgell. Gwybodaeth am sut mae'r gwasanaeth hwn yn gweithio

Archebu pecyn llyfrau 

Neu os ydych yn gwybod pa lyfr rydych eisiau, gallwch archebu llyfr drwy'r catalog llyfrgell.

 

 

Cliciwch ar y map i’w wneud yn fwy

Adnoddau

  • Mynediad bandllydan, rhad ac am ddim, i'r rhyngrwyd
  • 4 cyfrifiadur cyhoeddus


Cyswllt Wi-Fi

  • Cynigir pwynt mynediad Wi-Fi, yn rhad ac am ddim.