Llyfrgell Cricieth


LogoFacebook48LogoInstagram48LogoTwitter48

 

Ymweld â ni

 

Ffôn: (01766) 522256
E-bost: LLCriccieth@gwynedd.llyw.cymru 

Cyfeiriad: Llyfrgell Cricieth, Canolfan Encil y Coed, Stryd Fawr, Cricieth, LL52 0RN

 

 

Oriau agor 

Oriau agor newydd

 DiwrnodAmser
 Dydd Llun

Ar gau

 Dydd Mawrth

Ar gau

 Dydd Mercher

10.00 am - 12.00 pm

1.00 pm - 6.00 pm

 Dydd Iau

10:00 am - 12:00 pm

1:00 pm - 3:00 pm

 Dydd Gwener

2:00 pm - 5:00 pm

Dydd Sadwrn

Ar gau

Bydd biniau y tu allan i’r adeilad yn ystod yr oriau yma ar gyfer dychwelyd llyfrau.

Gwasanaeth Archebu a Chasglu / Cludo i’r Cartref 

Os nad ydych am ddod draw i chwilio am lyfr mae hefyd yn bosib archebu pecyn llyfrau wedi ei ddewis i chi gan staff y llyfrgell. Gwybodaeth am sut mae'r gwasanaeth hwn yn gweithio

Archebu pecyn llyfrau 

Neu os ydych yn gwybod pa lyfr rydych eisiau, gallwch archebu llyfr drwy'r catalog llyfrgell.

 

Cliciwch ar y map i’w wneud yn fwy

Adnoddau

  • Mynediad bandllydan, rhad ac am ddim, i'r rhyngrwyd
  • 2 gyfrifiadur cyhoeddus

 

Cyswllt Wi-Fi

  • Cynigir pwynt mynediad Wi-Fi, yn rhad ac am ddim.