Iechyd a llesiant

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn gyfrifol am gyhoeddi a diweddaru’r wybodaeth swyddogol ddiweddaraf ar y Coronafeirws (Covid-19). Dilynwch eu cyngor i edrych ar ôl eich hun a’ch teuluoedd.

Iechyd Cyhoeddus Cymru  

 

Gwasanaethau yng Ngwynedd

 

 

Nyrsus ysgol

Am sgwrs gyfrinachol, cefnogaeth a chymorth gan Nyrs Ysgol Gwynedd, ffoniwch: 03000851631.

 

Ymwelwyr Iechyd

Arfon (dalgylch Bethesda, Bangor, Caernarfon) – 03000 851 609 / 851 610
Blaenau Ffestiniog (dalgylch Meirionnydd) – 03000 853 489
Cilan (dalgylch Dwyfor) – 01758 701 152  

 

Bydwragedd

Bangor 03000 850034
Caernarfon 01286 684 105
Dwyfor – Pwllheli 0779 6337433
Porthmadog 07790813059
Meirionnydd 07790 813 056 

 

Gwasanaethau iechyd meddwl

Bydd ansicrwydd a phryderu’r cyfnod hwn yn effeithio ar nifer ohonom mewn wahanol ffyrdd, gan greu straen a chael effaith negyddol ar iechyd meddwl ac iechyd corfforol.

Llyfryn 'Edrych ar ôl fy hun' 
(Mae'r llyfryn hwn yn rhoi syniadau ar sut i warchod eich iechyd a’ch lles – cyngor sy’n benodol bwysig ar hyn o bryd.) 

Mae gwybodaeth defnyddiol ar iechyd meddwl yn ystod y Coronafeirws hefyd ar gael yma.

Gwasanaethau iechyd meddwl i blant a phobl ifanc

 

Gwefannau defnyddiol

 

Mudiadau sy’n cynnig cymorth

Oherwydd yr argyfwng mae nifer o’r mudiadau sy’n cynnig cymorth wedi gorfod addasu’r ffordd mae nhw’n gweithio.

Mae’r e.lyfryn yma’n nodi’r prif wasanaethau cymorth sydd ar gael gan fudiadau yn y 3ydd sector yn ystod y pandemig. Mae rhain yn cynnwys gwasanaethau iechyd meddwl, pobl hyn, pobl ifanc, gofalwyra gwasanaethau cyffredinol.

Cyfeirlyfr Gwasanaethau 3ydd Sector 

Diogelwch Cymunedol 

Diogelwch Cymunedol