Iechyd a llesiant

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn gyfrifol am gyhoeddi a diweddaru’r wybodaeth swyddogol ddiweddaraf ar y Coronafeirws (Covid-19). Dilynwch eu cyngor i edrych ar ôl eich hun a’ch teuluoedd.

Iechyd Cyhoeddus Cymru  

 

Gwasanaethau yng Ngwynedd

I siarad ag Ymwelydd Iechyd, cysylltwch â:

Arfon (dalgylch Bethesda, Bangor, Caernarfon): 03000 851 609
Blaenau Ffestiniog (dalgylch Meirionnydd): 03000 853489 
Cilan (dalgylch Dwyfor): 01758 701152  

Mwy o wasanaethau:

 

Nyrsus ysgol

Am sgwrs gyfrinachol, cefnogaeth a chymorth gan Nyrs Ysgol Gwynedd, ffoniwch: 03000851631.

 

Gwasanaethau iechyd meddwl

Bydd ansicrwydd a phryderu’r cyfnod hwn yn effeithio ar nifer ohonom mewn wahanol ffyrdd, gan greu straen a chael effaith negyddol ar iechyd meddwl ac iechyd corfforol.

Llyfyn 'Edrych ar ôl fy hun' 
(Mae'r llyfryn hwn yn rhoi syniadau ar sut i warchod eich iechyd a’ch lles – cyngor sy’n benodol bwysig ar hyn o bryd.) 

Mae gwybodaeth defnyddiol ar iechyd meddwl yn ystod y Coronafeirws hefyd ar gael yma.

 

Gwefannau defnyddiol

 

Mudiadau sy’n cynnig cymorth

Oherwydd yr argyfwng mae nifer o’r mudiadau sy’n cynnig cymorth wedi gorfod addasu’r ffordd mae nhw’n gweithio.

Mae’r e.lyfryn yma’n nodi’r prif wasanaethau cymorth sydd ar gael gan fudiadau yn y 3ydd sector yn ystod y pandemig. Mae rhain yn cynnwys gwasanaethau iechyd meddwl, pobl hyn, pobl ifanc, gofalwyra gwasanaethau cyffredinol.

Cyfeirlyfr Gwasanaethau 3ydd Sector