Iechyd a llesiant

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn gyfrifol am gyhoeddi a diweddaru’r wybodaeth swyddogol ddiweddaraf ar y Coronafeirws (Covid-19). Dilynwch eu cyngor i edrych ar ôl eich hun a’ch teuluoedd.

Iechyd Cyhoeddus Cymru  

 

Gwasanaethau yng Ngwynedd

I siarad ag Ymwelydd Iechyd, cysylltwch â:

Arfon (dalgylch Bethesda, Bangor, Caernarfon): 03000 851 609
Blaenau Ffestiniog (dalgylch Meirionnydd): 03000 853489 
Cilan (dalgylch Dwyfor): 01758 701152  

Mwy o wasanaethau:

 

Nyrsus ysgol

Am sgwrs gyfrinachol, cefnogaeth a chymorth gan Nyrs Ysgol Gwynedd, ffoniwch: 03000851631.

 

Gwasanaethau iechyd meddwl

Bydd ansicrwydd a phryderu’r cyfnod hwn yn effeithio ar nifer ohonom mewn wahanol ffyrdd, gan greu straen a chael effaith negyddol ar iechyd meddwl ac iechyd corfforol.

Llyfyn 'Edrych ar ôl fy hun' 
(Mae'r llyfryn hwn yn rhoi syniadau ar sut i warchod eich iechyd a’ch lles – cyngor sy’n benodol bwysig ar hyn o bryd.) 

Mae gwybodaeth defnyddiol ar iechyd meddwl yn ystod y Coronafeirws hefyd ar gael yma.

 

Gwefannau defnyddiol