Hwb teuluoedd
      

Cefnogi Teuluoedd

 

Gwasanaethau i gefnogi teuluoedd

Gall rhai teuluoedd wynebu trafferthion ar adegau ac mae nifer o wasanaethau yn cefnogi teuluoedd drwy’r cyfnodau anodd yma.

Os ydych yn teimlo bod eich teulu angen help neu gefnogaeth, gallwch ofyn yn uniongyrchol am y gwasanaeth. Efallai eich bod yn cael trafferthion gyda pethau fel:

•   Anabledd o fewn y teulu
•   Problemau a straen rhiantu
•   Ymddygiad anodd yn y cartref
•   Iechyd corfforol, emoisynol a lles
•   Camddefnydd o alcohol a chyffuriau
•   Beichiogrwydd yn yr arddegau
•   Materion tai
•   Ymddygiad gwrthgymdeithasol o fewn y teulu
•   Problemau gyda pherthnasoedd
•   Problemau yn yr ysgol
•   Datblygiad iaith, lleferydd a sgiliau chwarae plant
•   Trais yn y cartref 

 

  • Cyrsiau

•   Dadlau’n Well - Cwrs ar-lein i helpu rhieni i gyfathrebu â’i gilydd yn well
•   Fi ti a’r Babi hefyd - Cwrs ar-lein ar gyfer rhieni newydd a rhieni sy’n disgwyl

•   Gwneud pethau’n iawn i blant - Cwrs ar-lein ar gyfer rhieni sy’n gwahanu i’w helpu i reoli gwrthdaro a lleihau’r effaith ar blant

 

 

Ffurflen Gyfeirio

Os ydych yn weithiwr, ac yn poeni am deulu, gallwch gyfeirio teuluoedd atom:

Ffurflen Cyfeirio

Bydd y ffurflen yn cael ei defnyddio ar gyfer cyfeiriadau diogelu statudol a chyfeiriadau am wasanaethau cymorth cynnar a chefnogi teulu (drwy raglenni megis Teuluoedd yn Gyntaf).

 

Dewch o hyd i gymorth, gwasanaethau a gwybdoaeth eraill sydd ar gael i chi drwy ddefnyddio y linc hwn i hidlo eich chwiliad - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd

Cysylltu â ni

Os ydych yn meddwl eich bod angen help, cysylltwch â ni. Gallwn ddweud wrthych a ydych yn gymwys am wasanaeth a chefnogaeth.

Ffôn: 01758 704455 (9:00 - 17:00, Llun - Gwener)
Ffôn y tu allan i oriau: 01248 353 551 (unrhyw amser arall ac ar Ŵyliau'r Banc)
cyfeiriadauplant@gwynedd.llyw.cymru