Toiledau cymunedol

Mae'r tabl isod yn nodi'r toiledau cymunedol y mae'r Cyngor yn gyfrifol amdanynt. Mae croeso i'r  cyhoedd ddefnyddio'r toiledau yn y mannau hyn.

 

 

Toiledau cymunedol
ARDAL ARFONOriau ar Agor Cyfleusterau newid BabanodToiled Anabl
Caffi Caban,
Caban Cyf,
Brynrefail,
Caernarfon LL55 3NR
01286685462
www.caban-cyf.org
09:00 – 16:00 (pob dydd)

 Oes  Oes
Caffi EB (Menter Fachwen),
Stryd Fawr,
Deiniolen
LL55 3NF
01286872791
www.menterfachwen.org.uk
09:00 – 16:00 (Llun – Gwener)    Oes
Caffi Cwm (Menter Fachwen),
London House,
Cwm y Glo,
Caernarfon LL55 4DT
01286872017
www.menterfachwen.org.uk
09:00 – 17:00 (Llun-Gwener)    Oes
Caffi’r Hen Felin,
Abergwyngregyn,
LL33 0LP
01248689454
www.abergwyngregyn.org.uk
09:00 – 17:00 
 (pob dydd)

 Oes  Oes

Garej Povey,
Ffordd Llanllyfni,
Penygroes,
Gwynedd LL546DA
01286880282

08:00-18:00 (Llun-Gwener)

09:00-13:30 (Dydd Sadwrn)

   
Inigo Jones & Co. Ltd.,
Groeslon,
Caernarfon LL54 7UE
01286830242
www.inigojones.co.uk
09:00 – 17:00 (pob dydd)

 Oes  Oes

Gwesty Padarn Hotel
Stryd Fawr
Llanberis
Caernarfon
Gwynedd
LL55 4SU

 7:00 - 00:00 (pob dydd)

Oes Oes

Fron Goch Garden Centre, Pant Road, Caernarfon, Gwynedd, LL54 5RL

9:00 – 17:30 (Llun –Sad) 

9:30 – 16:30 (Sul)

Oes Oes
Y Ganolfan,
Ffordd yr Orsaf,
Talysarn,
Caernarfon LL54 6HL
01286881569
08:00 - 17:00 (bob dydd)
Trwy'r flwyddyn
 Oes  Oes

Y Banc
Antur Nantlle
39 Heol y Dŵr
Penygroes
Gwynedd
LL54 6LW

 9:00 - 16:30 (Llun - Gwener)

9:00 - 16:00 (Sadwrn)

 Oes Oes

Tŷ’n Llan,

Llandwrog,

LL54 5SY.

 Llun – Iau: 17:00 – 23:00  Na Na 
 ARDAL DWYFOR      

Cadwaladrs
The Iris
Criccieth
Gwynedd
LL52 0DP

Pob dydd:
9:30 - 17:00 (Gaeaf)
9:30 - 19:00 (Gwanwyn)
9:30 - 22:00 (Haf)
 Oes Oes
Canolfan Menter Congl Meinciau,
Botwnnog,
Pwllheli, LL53 8RA
01758 770440
www.conglmeinciau.org.uk
09:00-17:00 (Llun-Gwener)
Trwy'r flwyddyn
Oes Oes
Neuadd Gymunedol Garndolbenmaen,
LL51 9YX

9:00-17:00 (Llun - Gwener)
10:00-16:00 (Sad - Sul)
Trwy'r flwyddyn

   
Lion Hotel,
Tudweiliog,
Pwllheli LL53 8ND
01758770244
www.lionhoteltudweiliog.co.uk
Haf (Ebrill - Hydref):
11:00 – 23:00 (bob dydd)
Gaeaf (Tachwedd - Mawrth):
12:00 – 14:00; 18:00 – 23:00 (bob dydd)
Trwy’r flwyddyn
 Oes  Oes
The Sun Inn,
Llanengan,
Pwllheli LL53 7LG
01758712660
www.thesuninnllanengan.co.uk
10:00 - 23:00
Trwy'r flwyddyn
 Oes  Oes
Y Madryn, Chwilog, LL53 6SG.

12:00-14:30

16:00-00:00 (pob dydd)

Oes  Oes
Tafarn Yr Heliwr, Nefyn LL53 6HD

8:00-23:00 (pob dydd)

Oes Oes

Plas Carmel,

Aberdaron,

LL53 8LL.

Toiledau ar agor 24 awr y dydd

Na Oes

Tafarn y Plu,

Llanystumdwy,

LL52 0SH.

 

Mercher – Gwener: 15:00 – 22:00;

Sadwrn: 12:00 – 22:00;

Sul: 15:00 – 21:00
Na   Na

Tŷ Coffi,

Stryd Fawr,

Nefyn,

LL53 6HD.

 

GAEAF (Hydref – Mawrth)

Mawrth – Sul: 09:00 – 16:00

HAF (Ebrill – Medi)

Llun – Sul: 09:00 – 17:00

 Oes  Na

Black Rock Beach Club,

Beach Road,

Morfa Bychan,

LL49 9YA.

 

GAEAF

Gwener – Sul: 11:00 – 23:00

HAF

Llun – Sul: 11:00 – 23:00
 Oes  Oes

Bryncir Garden Centre,

Bryncir,

LL51 9LX.

 

Mis Ionawr:

Gwener, Sadwrn a Sul yn unig

10:00 – 16:00

 

Gweddill y flwyddyn:

Pob dydd : 10:00 – 16:00
 Oes  Oes
 ARDAL MEIRIONNYDD      
Bryntirion Inn,
Llandderfel,
Bala, LL23 7RA
01678530205
www.bryntirioninn.co.uk
11:00 – 23:00 (pob dydd)
Trwy'r flwyddyn
   
Canolfan Grefft Corris,
Corris, SY20 9RF
01654761584
www.corriscraftcentre.co.uk
Haf
10:00 – 17:00 (Chwefror - Rhagfyr)
 Oes  Oes

Cegin a Siop y Garreg
Llanfrothen
Penrhyndeudraeth
Gwynedd
LL48 6AX 

8:00 - 17:00 (Llun-Sad)

Oes Oes

Min y Môr Hotel
Marine Promenade,
Abermaw
LL42 1HW

7:30 - 00:00 (Llun-Sul)
Trwy'r flwyddyn
Oes  Oes 
Meirion Mill
Dinas Mawddwy
Gwynedd
SY20 9LS

10:00 - 17:00 (Ebrill i Hydref)

10:00 - 16:30 (Tachwedd -Mawrth)

Ionawr a Chwefror ar gau

Oes Oes

Gwesty Pengwern
Llan Ffestiniog
Gwynedd
LL41 4PB

Llun - Gwener: 18:00 - 00:00 
Sad-Sul: 12:00 - 00:00

 Oes *
Peniarth Arms,
Bryncrug,
Tywyn,
Gwynedd LL36 9PH
01654288096
10:00 – 00:00
Trwy'r flwyddyn
Oes Oes
Pieces for Places,
Stryd Fawr,
Abermaw, LL42 1DS
01341 402402
www.piecesforplaces.co.uk
09:30 - 18:00 (Llun - Sadwrn)
10:00 - 16:00 (Sul)
Oes Oes
Plas Coch Hotel,
Stryd Fawr,
Bala, LL23 7AB
01678520309
www.yplascoch.com
09:00 - 23:00 (Llun - Sul)   Oes 
Eglwys Santes Fair / St Mary’s Church, Lombard St, Dolgellau LL40 1DP

9:00 – 16:00 Haf

9:00 – 15:00 Gaeaf

Dyddiol
Oes  Oes
The Sands Leisure Complex, Talybont, Barmouth, Gwynedd, LL43 2AX

11:00 – 23:00

Dyddiol 
Oes  Oes
Y Badell Aur,
Stryd Fawr,
Bala, LL23 7AF
01678 520310
10:00 - 20:00 (Llun - Sul)    Oes

Toiled cyhoeddus Llandderfel,

Heol Trafalgar,

Llandderfel,

LL23 7HT.

GAEAF

Ar agor yn ystod golau dydd.

HAF

Pob dydd: 08:00 – 18:00
Oes Oes

Mallwyd Service Station,

Mallwyd,

SY20 9HN.

 06:00 – 18:00  Na  Na

The Royal Ship Hotel,

Queens Square,

Dolgellau,

LL40 1AR.

 Trwy’r flwyddyn.
Pob dydd : 07:00 – 23:00
 Oes Oes 

Gweld rhestr toiledau cyhoeddus Gwynedd