Toiledau cymunedol

Mae'r tabl isod yn nodi'r toiledau cymunedol y mae'r Cyngor yn gyfrifol amdanynt. Mae croeso i'r  cyhoedd ddefnyddio'r toiledau yn y mannau hyn.

Toiledau cymunedol
ARDAL ARFONOriau ar Agor Toiled AnablCyfleusterau newid Babanod
Beacon Climbing Centre,
Lon Cae Derbi,
Ystad Ddiwydiannol Cibyn,
Caernarfon,
LL55 2BD
01286677322
www.beaconclimbing.com
10:00 - 22:00 (Llun-Gwener)
10:00- 20:00 (Sadwrn-Sul)
31 Rhagfyr 10:00-18:00
1 Ionawr 12:00-20:00
Ar gau Rhagfyr 24-26
* *
Caffi Caban,
Caban Cyf.,
Brynrefail,
Caernarfon LL55 3NR
01286685462
www.caban-cyf.org
09:00 – 16:00 (pob dydd)
Trwy’r flwyddyn, ac eithrio 4 diwrnod dros y Nadolig
 *  *
Caffi EB (Menter Fachwen),
Stryd Fawr,
Deiniolen
LL55 3NF
01286872791
www.menterfachwen.org.uk
09:00 – 16:00 (Llun – Gwener)
Trwy’r flwyddyn 
 *  
Caffi Caban y Cwm (Menter Fachwen),
London House,
Cwm y Glo,
Caernarfon LL55 4DT
01286872017
www.menterfachwen.org.uk
09:00 – 17:00 (Llun-Gwener)
Trwy’r flwyddyn
 *  
Caffi’r Hen Felin,
Abergwyngregyn,
LL33 0LP
01248689454
www.abergwyngregyn.org.uk
Gaeaf: 09:00 – 17:00 
Haf: 09:00-21:00 (pob dydd)
Trwy’r flwyddyn
 *  *
Fron Goch Garden Centre Ltd.,
Pant Road,
Caernarfon LL54 5RL
01286672212
www.frongoch-gardencentre.co.uk
09:00 – 17:00 (Llun – Sadwrn)
10:00 – 16:00 (Dydd Sul)
Trwy’r flwyddyn
 *  *

Garej Povey,
Ffordd Llanllyfni,
Penygroes,
Gwynedd LL546DA
01286880282

09:00-18:00 (Llun-Gwener)
09:00-13:30 (Dydd Sadwrn)
   
Inigo Jones & Co. Ltd.,
Groeslon,
Caernarfon LL54 7UE
01286830242
www.inigojones.co.uk
09:00 – 17:00 (pob dydd)
Trwy’r flwyddyn
 *  *
Palas Print,
10 Stryd y Plas,
Caernarfon LL55 1RR
01286674631
www.palasprint.com

09:30 – 17:00 (Llun – Gwener)

09:30-18:30 (Dydd Mercher)
09:00 – 17:00 (Sadwrn)
Trwy’r flwyddyn

 *  *

Te a Cofi (GISDA),
22-23 Y Maes,
Caernarfon,
Gwynedd, LL55 2NA
01286671153
www.gisda.org

09:00 - 16:00 (Llun-Sadwrn)
Trwy'r flwyddyn

* *
Y Ganolfan,
Ffordd yr Orsaf,
Talysarn,
Caernarfon LL54 6HL
01286881569
07:30 - 21:30 (bob dydd)
Trwy'r flwyddyn
 *  *
 ARDAL DWYFOR      
Caffi'r Tyddyn,
Y Ffor,
Pwllheli, LL53 6UB
01766 810166
www.tyddynsachau.co.uk
09:30 - 16:30 (Llun-Sadwrn)
10:00-15:30 (Sul)
Trwy'r flwyddyn
* *
Canolfan Menter Congl Meinciau,
Botwnnog,
Pwllheli, LL53 8RA
01758 770440
www.conglmeinciau.org.uk
09:00 - 17:00 (Llun - Sul)
Trwy'r flwyddyn
* *
Ffestiniog Railway, Harbour Station, Porthmadog, LL49 9NF

09:00 - 11:00 (Llun - Sul)

Trwy'r flwyddyn

* *
Garej Clynnog,
Clynnog,
Caernarfon, LL54 5PF
01286660860 
07:00 - 21:00 (Llun-Gwener)
08:00 - 20:00 (Sadwrn a Sul)
Trwy’r flwyddyn
 *  
Glyn y Weddw Arms,
Llanbedrog,
Pwllheli, LL537TH
01758740212
www.glynyweddw.co.uk
Yr Haf (Mawrth - Hydref):
12:00 – 23:00
Y Gaeaf (Tachwedd - Chwefror):
12:00 – 21:00 (Llun – Gwener)
11:00 – 23:00 (Sadwrn a Sul)
Trwy'r flwyddyn
 *  *
Neuadd Gymunedol Garndolbenmaen,
LL51 9YX
9:00-18:00 (Bob dydd)
Trwy'r flwyddyn
   
Lion Hotel,
Tudweiliog,
Pwllheli LL53 8ND
01758770244
www.lionhoteltudweiliog.co.uk
Haf (Ebrill - Hydref):
11:00 – 23:00 (bob dydd)
Gaeaf (Tachwedd - Mawrth):
12:00 – 14:00; 18:00 – 23:00 (bob dydd)
Trwy’r flwyddyn
 *  *
The Sun Inn,
Llanengan,
Pwllheli LL53 7LG
01758712660
www.thesuninnllanengan.co.uk
10:00 - 23:00
Trwy'r flwyddyn
 *  *
Station Inn,
Porthmadog,
Gwynedd, LL49 9HT
01766512929

11:00 - 23:00 (bob dydd)    
Gwesty Ty Newydd,
Aberdaron,
Pwllheli LL53 8BE
01758760207
www.gwesty-tynewydd.co.uk
08:00 – 22:00 (pob dydd)
Trwy’r flwyddyn
*  *

Towyn,
Tudweiliog,
Pwllheli LL53 8PD
01758770600
www.campingllyn.co.uk

09:00 –­­­­ 20:00 (pob dydd)
Trwy'r flwyddyn
   
Y Tŵr,
Trefor,
Caernarfon,
LL54 5LH
01286660436
08:30 - 02:00 (Llun - Sul) * *
 ARDAL MEIRIONNYDD      
Bryntirion Inn,
Llandderfel,
Bala, LL23 7RA
01678530205
www.bryntirioninn.co.uk
11:00 – 23:00 (pob dydd)
Trwy'r flwyddyn
   
Caffi Neuadd Bentref Dyffryn Ardudwy a Talybont
ger Abermaw, LL44 2BG
01341247933
09:00 - 16:00 (Llun - Sul)
Trwy'r flwyddyn
 *  *
Canolfan Grefft Corris,
Corris, SY20 9RF
01654761584
www.corriscraftcentre.co.uk
Haf
10:00 – 17:00 (bob dydd)
Gaeaf
10:00 – 16:30 (bob dydd)
 *  *
Meirion Mill, Dinas Mawddwy, Gwynedd, SY20 9LS

Llun - Sad: 10:00 - 17:00
Sul 10:30 - 17:00 (Mawrth i Tachwedd)

Llun - Sad: 10:00 - 16:30
Sul: 10:30 - 16:30 (Rhagfyr a Chwefror)

Ionawr ar gau

* *
Pengwern Cymunedol, Llan Ffestiniog, Gwynedd, LL41 4PB

Llun- Iau: 18:00 - 12:00  Hanner nos

Gwener: 17:30 - 12:00 Hanner nos

Sad-Sul: 12:00 - 12:00 Hanner Nos

  *
Peniarth Arms,
Bryncrug,
Tywyn,
Gwynedd LL36 9PH
01654288096
12:00 – 00:30
Trwy'r flwyddyn
* *
Pieces for Places,
Stryd Fawr,
Abermaw, LL42 1DS
01341 402402
www.piecesforplaces.co.uk
09:30 - 18:00 (Llun - Sadwrn)
10:00 - 16:00 (Sul)
* *
Plas Coch Hotel,
Stryd Fawr,
Bala, LL23 7AB
01678520309
www.yplascoch.co.uk
09:00 - 23:00 (Llun - Sul)    
Railway Inn,
Abergynolwyn,
Tywyn, LL36 9YW
01654782279
12:00 – 00:00 (pob dydd)
Trwy’r flwyddyn
 *  *
Royal Ship Hotel,
Sgwâr y Frenhines,
Dolgellau, LL40 1AR
01341422209
www.robinsonsbrewery.com
08:00 - 00:00 (pob dydd)
Trwy'r flwyddyn
 *  *
Y Badell Aur,
Stryd Fawr,
Bala, LL23 7AF
01678 520310
08:00 - 22:00 (Llun - Sul)