Toiledau cyhoeddus

I adrodd problem am unrhyw un o'r toiledau yma, neu os oes gennych ymholiad, cysylltwch â ni: 

Cysylltu â ni ar-lein - toliedau cyhoeddus

neu ffoniwch 01766 771000

Rhestr toiledau cyhoeddus:

Toiledau Arfon
Tref neu BentrefAgored* yn nodi bod gan y toiled cyhoeddus ddarpariaeth i bobl anabl (gyda goriad RADAR)
Ardal ARFON
Bangor - Glanrafon                                                                                                                Ar agor trwy'r flwyddyn                                             *
Bangor - Tanyfynwent Ar agor trwy'r flwyddyn *
Bangor - Y Pier Ar agor trwy'r flwyddyn  
Bethesda - Stryd Fawr Ar agor trwy'r flwyddyn  
Caernarfon - Allt y Castell Ar agor trwy'r flwyddyn *  
Caernarfon - Empire Ar agor trwy'r flwyddyn *
Caernarfon - Penllyn Ar agor trwy'r flwyddyn
Dinas Dinlle - Marine Ar agor trwy'r flwyddyn  *
Y Felinheli Ar agor trwy'r flwyddyn *
Llanberis - Y Glyn Ar agor trwy'r flwyddyn  *
Llanberis - Maes Padarn Ar agor trwy'r flwyddyn  *
Llanberis - Ger y Llyn Ar agor trwy'r flwyddyn  *
Ardal DWYFOR
Aberdaron - traeth Tymhorol (1 Ebrill hyd at ddiwedd Hydref)  *
Abersoch - ger y bont Ar agor trwy'r flwyddyn  *
Abersoch - golff Tymhorol (1 Ebrill hyd at ddiwedd Hydref)  *
Beddgelert Ar agor trwy'r flwyddyn  *
Borth y Gest - maes parcio Ar agor trwy'r flwyddyn  
Criccieth - traeth Morannedd Tymhorol (1 Ebrill hyd at ddiwedd Hydref)  *
Criccieth - maes parcio Ar agor trwy'r flwyddyn  *
Llanbedrog - traeth Tymhorol (1 Ebrill hyd at ddiwedd Hydref)  
Llanystumdwy Tymhorol (1 Ebrill hyd at ddiwedd Hydref)  
Machroes Tymhorol (1 Ebrill hyd at ddiwedd Hydref)  *
Morfa Bychan - Gwydryn Tymhorol (1 Ebrill hyd at ddiwedd Hydref)  
Morfa Bychan- traeth Tymhorol (1 Ebrill hyd at ddiwedd Hydref *
Morfa Nefyn - Cae Coch Ar agor drwy'r flwyddyn  
Morfa Nefyn- traeth Tymhorol (1 Ebrill hyd at ddiwedd Hydref)  
Mynytho Tymhorol (1 Ebrill hyd at ddiwedd Hydref) *
Nefyn - Cefn Twr Ar agor drwy'r flwyddyn *
Nefyn - Lon Gam Tymhorol (1 Ebrill hyd at ddiwedd Hydref)  
Porthmadog - y parc Ar agor drwy'r flwyddyn *
Pwllheli - traeth y de Ar agor drwy'r flwyddyn *
Pwllheli - Stryd Penlan Ar agor drwy'r flwyddyn *
Pwllheli - Y Maes Ar agor trwy'r flwyddyn *
Trefor- Traeth Ar agor trwy'r flwyddyn  
Ardal MEIRIONNYDD
Aberdyfi - Neuadd Dyfi Ar agor trwy'r flwyddyn  
Aberdyfi - y cei Ar agor trwy'r flwyddyn *
Abergynolwyn Tymhorol (1 Ebrill hyd at ddiwedd Hydref)  
Abermaw - Llys Cambrian Ar agor trwy'r flwyddyn *
Abermaw - Promenad y Gogledd Tymhorol (1 Ebrill hyd at ddiwedd Hydref) *
Abermaw - y cei Ar agor trwy'r flwyddyn *
Bala - Plase Ar agor trwy'r flwyddyn *
Bala - Y Grin Ar agor trwy'r flwyddyn *
Blaenau Ffestiniog - Diffwys Ar agor trwy'r flwyddyn *
Bryncrug Tymhorol (1 Ebrill hyd at ddiwedd Hydref)  
Corris Isaf Ar agor trwy'r flwyddyn  
Dinas Mawddwy Ar agor trwy'r flwyddyn  
Dolgellau - maes parcio'r Marian Ar agor trwy'r flwyddyn *
Ganllwyd Ar agor trwy'r flwyddyn  
Harlech - Bron y Graig Ar agor trwy'r flwyddyn *
Harlech - Min y Don  Tymhorol (1 Ebrill hyd at ddiwedd Hydref)  
Harlech - Queen's Ar agor trwy'r flwyddyn  
Llanbedr Ar agor trwy'r flwyddyn  
Llandanwg Ar agor trwy'r flwyddyn  *
Llwyngwril Tymhorol (1 Ebrill hyd at ddiwedd Hydref)  
Maentwrog Ar agor trwy'r flwyddyn  *
Pennal Ar agor trwy'r flwyddyn  
Penrhyndeudraeth - maes parcio Ar agor trwy'r flwyddyn  *
Talybont - pentref Ar agor trwy'r flwyddyn  
Trawsfynydd Ar agor trwy'r flwyddyn *
Tywyn - maes adloniant Ar agor trwy'r flwyddyn *
Tywyn - sinema Ar agor trwy'r flwyddyn *

Gallwch hefyd ddefnyddio toiledau cymunedol Gwynedd sydd wedi eu lleoli ledled y sir.