Cynllun grant toiledau cymunedol

Gallech dderbyn swm o hyd at £500 am ymuno â Chynllun Toiledau Cymunedol newydd Gwynedd.

Rydym yn awyddus i gydweithio gydag amrywiol sefydliadau er mwyn ehangu’r   dewis o doiledau sydd ar gael i’w defnyddio gan y cyhoedd.

Mae cyllideb gyfredol Cyngor Gwynedd yn ei alluogi i dalu hyd at £500 i sefydliadau sy’n fodlon i’r cyhoedd ddefnyddio eu toiledau.


Anfonwch y ffurflen gais i:


DALIER SYLWMae rhestr aros ar gyfer ymuno â’r cynllun ar hyn o bryd.  Bydd yr holl geisiadau y byddwn yn eu derbyn yn cael ei rhoi ar y rhestr aros. 


Gellir gweld y busnesau sy'n rhan o'r cynllun ar y dudalen toiledau cymunedol.

Mae rhagor o wybodaeth am y cynllun grant i’w gael yn y ddogfen cwestiynau ac atebion - grant toiledau cymunedol neu gallwch gysylltu â Chyngor Gwynedd ar 01766 771000 neu ToiledauCyhoeddus@gwynedd.llyw.cymru