Parc Gwledig Padarn

Dewch am dro Barc Padarn i fwynhau diwrnod allan i'r teulu cyfan. Mae'r parc yn 800 acer gyda'r golygfeydd mwyaf trawiadol yng Ngogledd Cymru. Mwynhewch olygfeydd ar draws Llyn Padarn o Gastell Dolbadarn ac Eryri yn ei holl ogoniant.


Oriau agor

Mae'r parc ar agor yn ddyddiol drwy'r flwyddyn.

Ffôn: (01286) 870892

E-bostparcgwledigpadarn@gwynedd.llyw.cymru

Gwefan: Ymweld ag Eryri

 


Lleoliad

Cliciwch ar y map i’w wneud yn fwy

Ysbyty'r Chwarel, Llanberis, Caernarfon, Gwynedd, LL55 4TY 

 

Atyniadau

 • Ysbyty'r Chwarel - amgueddfa sy'n adlewyrchu bywyd yn yr ysbyty yn y 19 Ganrif 
 • Rheilffordd Llyn Padarn
 • Amgueddfa Lechi Genedlaethol
 • Cwrs rhaffau ac ysgolion - cwrs antur i blant ac oedolion
 • Canolfan chwaraeon dŵr Padarn
 • Cwch bleser 'Seren yr Wyddfa'
 • Canolfan Deifio Vivian Cychod Padarn
 • Llwybrau Cerdded (taith 8km o amgylch y llyn a llwybrau eraill llai)
 • Gwarchodfa Natur Leol a Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig Coed Dinorwig
 • Llyn Padarn-safle enwog a cartref y Torgoch - salvelinus aplinus
 • Lon Las Peris-Llwybr Beicio teulu
 • Henebion Hanesyddol Rhestriedig Chwarel Vivien
 • Pontwn Lansio cychod rhwyfo/ceufadau/hwylio


Siopau / gweithdai

 • Crochenwaith Padarn
 • Crefft Elidir
 • Fframia
 • Odyn Copr


Parcio