Tystysgrif geni

Mae'n bosib prynu copi o dystysgrif geni ar gyfer unrhyw un sydd wedi eu geni yng Ngwynedd ers 1837. Os ydych yn chwilio am wybodaeth cyn 1837, cysylltwch ag un o archifdai Gwynedd.


Mae 2 fath o dystysgrif geni: 

1. Tystysgrif geni safonol (llawn)

 • Pa wybodaeth sydd arni?
  Mae’r dystysgrif geni safonol yn nodi enw, rhyw, dyddiad geni, ardal yr enedigaeth, cyfeiriad geni'r plentyn a manylion y rhieni.
 • Ar gyfer beth fydd angen tystysgrif geni safonol?
  Byddwch angen tystysgrif geni safonol er mwyn gwneud cais am nifer o brosesau swyddogol, gan gynnwys gwneud cais am basbort, pensiwn neu visa. 
 • Cost:
  £10.00 am bob copi (+ £5 postio a phecynnu)
  £7.00 am bob copi o fewn mis o gofrestru genedigaeth y baban (+ £5 postio a phecynnu) 
 • Sut mae gwneud cais am gopi? 
  • Dros y ffôn: 01766 771000 a thalu gyda cherdyn debyd 
  • Drwy'r post: Lawrlwythwch y ffurflen hon: Prynu copi o dystysgrif geni safonol a'i hanfon wedi ei chwblhau gyda siec/archeb bost yn daladwy i 'Cyngor Gwynedd' i: Cofrestryddion, Swyddfa'r Cyngor, Stryd y Jêl, Caernarfon, LL55 1SH
 • Sut a phryd fydda i yn derbyn y dystysgrif?
  Unwaith y byddwn wedi derbyn eich cais a'ch taliad byddwn yn ymdrechu i anfon y dystysgrif i chi drwy’r post o fewn 5 diwrnod gwaith. Gall ceisiadau am dystysgrifau ar gyfer ymchwil teulu gymryd hyd at 10 diwrnod gwaith.


2. Tystysgrif geni fer

 • Pa wybodaeth sydd arni? 
  Enw'r plentyn, rhyw, dyddiad geni ac ardal yr enedigaeth yn unig. 
 • Ar gyfer beth fydd angen tystysgrif geni fer? 
  Bydd yn ddigonol er mwyn hawlio budd-dal plant ond bydd nifer o brosesau swyddogol eraill yn gofyn am gopi o dystysgrif llawn.
 • Cost:
  £10.00 am bob copi ychwanegol (+ £5 postio a phecynnu)
  £7.00 am bob copi ychwanegol o fewn mis o gofrestru genedigaeth y baban (+ £5 postio a phecynnu)
 • Sut mae gwneud cais am gopi?
  • Dros y ffôn: 01766 771000 a thalu gyda cherdyn debyd.
  • Drwy'r post: Lawrlwythwch y ffurflen hon: Prynu copi o dystysgrif geni fer a'i hanfon wedi ei chwblhau gyda siec/archeb bost yn daladwy i 'Cyngor Gwynedd' i: Cofrestryddion, Swyddfa'r Cyngor, Stryd y Jêl, Caernarfon, LL55 1SH 
 • Sut a phryd fydda i yn derbyn y dystysgrif?
  Unwaith y byddwn wedi derbyn eich cais a'ch taliad byddwn yn ymdrechu i anfon y dystysgrif i chi drwy’r post o fewn 5 diwrnod gwaith. Gall ceisiadau am dystysgrifau ar gyfer ymchwil teulu gymryd hyd at 10 diwrnod gwaith.


Angen tystysgrif ar frys?

Os ydych angen y dystysgrif ar frys bydd yn bosib trefnu eich bod yn casglu’r dystysgrif ar y diwrnod y byddwch yn gwneud y cais

 • Sut mae gwneud cais brys am dystysgrif?
  • Dros y ffôn: 01766 771000 a thalu gyda cherdyn debyd cyn 10:30am
  • Yn swyddfa gofrestru Caernarfon: a thalu gyda siec, archeb bost neu arian parod cyn 10:30am
 • Pryd alla i gasglu'r dystysgrif os yn cyflwyno cais brys? 
  Os byddwn yn derbyn eich cais cyn 10.30am bydd y dystysgrif yn barod i'w chasglu ar ôl 3pm ar y diwrnod hwnnw. Fel arall, i'w chasglu ar ôl 3pm y diwrnod canlynol.
 • O ble alla i gasglu'r dystysgrif os yn cyflwyno cais brys? 
 • Cost am gais brys
  Cost am gais brys yw £16 yn ychwanegol i gost y tystysgrif

 

Tystysgrif mabwysiadu

Mae’r Cyngor yn dal copïau o dystysgrifau geni gwreiddiol (gyda manylion y rhieni gwaed) yn unig. Gellir defnyddio’r dystysgrif hon at ddiben ymchwil teulu.

I wneud cais am unrhyw broses swyddogol (e.e. cais am basbort, pensiwn, visa) byddwch angen y dystysgrif mabwysiadu sydd yn cynnwys manylion y rhieni mabwysiedig. Cysylltwch â'r Swyddfa Gofrestru Gyffredinol os am brynu copi.


Am ragor o wybodaeth cysylltwch â ni ar 01766 771000.