Cadw'n gynnes

Gwneud eich cartref yn gynnes

Mae help ar gael os ydych yn ei chael hi’n anodd cadw eich tŷ yn gynnes. Ella eich bod yn gymwys i gael gwaith ar eich tŷ fel insiwleiddio, systemau gwresogi newydd ac ati sydd yn gwella faint mae’n ei gostio i chi  gynhesu’ch ty, drwy gynlluniau fel Nyth ac Eco 4. 

Ewch i dudalen we Ynni yn y cartref  i gael gwybod mwy am gynlluniau fel Nyth ac Eco, neu cysylltwch gyda ni i weld os ydych chi’n gymwys neu angen cyngor:

 

Llefydd i fynd i gadw'n gynnes - Croeso Cynnes

Mae nifer o leoliadau ar draws Gwynedd yn cynnig "Croeso Cynnes" i  unrhyw un ddod i mewn am gysgod, sgwrs neu baned.

Gweld mwy o wybodaeth am leoliadau Croeso Cynnes  

 

Taliad tywydd oer

Nid oes rhaid i chi wneud cais am y taliad hwn. Os ydych yn gymwys byddwch yn cael eich talu’n awtomatig..

Gweld gwybodaeth Taliadau Tywydd Oer

 

Taliad Tanwydd Gaeaf

Os cawsoch eich geni ar neu cyn 25 Medi 1957, gallech gael rhwng £250 a £600 i’ch helpu i dalu’ch biliau gwresogi.

Gweld gwybodaeth Taliad Tanwydd Gaeaf

 

Cynllun Gostyngiad Cartrefi Cynnes

Gallech chi gael gostyngiad o £150 ar eich bil trydan ar gyfer gaeaf 2023 i 2024 o dan y Cynllun Gostyngiad Cartrefi Cynnes.

Dyw’r arian ddim yn cael ei dalu i chi – mae’n ostyngiad untro ar eich bil trydan, rhwng dechrau Hydref 2023 a 31 Mawrth 2024.

Gweld gwybodaeth Gostyngiad Cartrefi Cynnes

 

Paratoi am y gaeaf: Cyngor a chefnogaeth i bobl hŷn

Gall y gaeaf fod yn adeg anodd i ni gyd, ac yn enwedig i bobl hŷn.

Gweld taflen Paratoi am y Gaeaf Cyngor- Gwynedd Oed Gyfeillgar

 

Hybiau Cymunedol

Gallwch hefyd gael help a gwybodaeth am fwyd, ynni ac arian drwy’r hwb yn eich ardal lleol.

Gweld manylion cyswllt hybiau lleol