Babanod a phlant bach

Mae help a chefnogaeth ar gael gan Gyngor Gwynedd i helpu efo'r costau o fagu plant:

Help i dalu am ofal plant

Taleb clytiau "go iawn"

Cymorth efo costau ysgol


Cymorth os yn feichiog / gyda plant ifanc

Os ydych yn feichiog neu efo plentyn o dan 4 oed gallwch hefyd dderbyn cymorth i brynu bwyd a llefrith drwy'r cynllun Cychwyn Iach: 

Help i brynu bwyd a llefrith (Cychwyn Iach) 

 

Iechyd a llesiant

Manylion cyswllt ymwelwyr iechyd, timau imiwneiddio a mwy:

Iechyd a llesiant

 

Taliad tywydd oer

Os oes gennych fabi neu os yw plentyn o dan 5 oed yn dod i fyw gyda chi mae'n bosib y byddwch yn gymwys: 

Gweld gwybodaeth Taliadau Tywydd Oer

 

Hybiau Cymunedol

Gallwch hefyd gael help a gwybodaeth am fwyd, ynni ac arian drwy’r hwb yn eich ardal lleol.