Dewch i weithio i ni!

 

 

DG
Mae Cyngor Gwynedd yn darparu amrywiaeth eang o wasanaethau ar draws ein Sir gan gynnwys addysgu ein plant, gofalu am ein pobl, glanhau ein strydoedd, edrych ar ôl ein llesiant a hybu ein busnesau lleol i lwyddo. Mae’r cyfleoedd gyrfa gyda ni yn amrywiol ac yn werth chweil!
Mae staff rhagorol Cyngor Gwynedd yn ein galluogi i wneud y gwaith hollbwysig hwn. Mae’r Cyngor yn llawn pobl sydd wedi dewis gweithio yma oherwydd eu bod eisiau helpu pobl Gwynedd a gwneud gwahaniaeth i’r cymunedau a’r amgylchedd yr ydym yn byw ynddynt.
CG

 

Beth sydd gan ein gweithwyr i'w ddweud?

Gwrandewch ar straeon ein gweithwyr i ddysgu mwy am y gyrfaoedd a’r cyfleoedd sydd ar gael yn y Cyngor:

Straeon gweithwyr