Mae staff Cyngor Gwynedd yn gwneud cyfraniadau unigryw a gwerthfawr yn ein cymunedau.

Cymerwch olwg ar y straeon isod i ddysgu mwy am y gyrfaoedd a’r cyfleoedd sydd ar gael yn y Cyngor a sut beth yw gweithio i ni.

Arwain y Ffordd – Stori Angharad

Arwain y Ffordd – Stori Angharad

Yn ddiweddar mae Tîm Ailgylchu Arfon wedi croesawu aelod newydd i’w plith, gydag Angharad Williams yn cael ei phenodi fel y ferch gyntaf i dderbyn swydd gyda’r criw casglu. Dyma gyfle i ni felly groesawu Angharad i’r Cyngor a dod i wybod ychydig mwy amdani

Darllen mwy

Camu ymlaen drwy’r cynllun graddedigion - Stori Hannah

Camu ymlaen drwy’r cynllun graddedigion - Stori Hannah

Mynychais ysgol uwchradd Ysgol Y Moelwyn ac es ymlaen i gwblhau fy lefelau A yn Ysgol Dyffryn Conwy. Cwblheais fy ngradd mewn rheoli digwyddiadau ym mhrifysgol John Moores Lerpwl yn 2019

Darllen mwy

Camu ymlaen drwy’r cynllun graddedigion – Stori Miriam

Camu ymlaen drwy’r cynllun graddedigion – Stori Miriam

Wedi dewis y Gyfraith yn Lefel A yng Ngholeg Meirion Dwyfor, ac yn ei fwynhau, felly dewis mynd ymlaen i wneud hyn ym Mhrifysgol Sheffield. Mi wnes i gwblhau gradd yn y Gyfraith gyda Throseddeg

Darllen mwy

Cariad at iaith - Stori Keneuoe

Cariad at iaith - Stori Keneuoe

Un o Lesotho yw Keneuoe yn wreiddiol ond symudodd i Wynedd yn 1997

Darllen mwy

Gweithiwr cefnogol o ddydd i ddydd, 'Flamebaster' yn ei amser rhydd - Stori Chris

Gweithiwr cefnogol o ddydd i ddydd, 'Flamebaster' yn ei amser rhydd - Stori Chris

Efallai bod Chris ‘Flamebaster’ Roberts yn wyneb cyfarwydd i ambell un oherwydd ei goginio, ond oeddech chi’n gwybod ei fod yn gweithio o ddydd i ddydd fel Gweithiwr Cefnogol i dîm Anableddau Dysgu Arfon? EPIC!

Darllen mwy

Gweithiwr ieuenctid eithriadol - Stori Andrew

Gweithiwr ieuenctid eithriadol - Stori Andrew

Llwyddodd y Gwasanaeth Ieuenctid i gyrraedd rhestr fer Gwobrau Rhagoriaeth Gwaith Ieuenctid 2022

Darllen mwy

Gyrfa gofal - Stori Gwenno

Gyrfa gofal - Stori Gwenno

Bydd llawer o staff wedi gweld ymgyrchoedd diweddar y Cyngor i ddenu mwy o bobl i weithio i’r sector Gofal

Darllen mwy

Llwyddiant i dirwedd llechi cymru – Stori Hannah

Llwyddiant i dirwedd llechi cymru – Stori Hannah

Byddai’n rhaid i chi fod wedi bod yn byw dan garreg (neu lechen!) i fethu sylwi fod Tirwedd Llechi Gogledd Orllewin Cymru wedi ennill statws Safle Treftadaeth y Byd UNESCO yn ystod yr Haf eleni

Darllen mwy

Merched mewn arweinyddiaeth - Stori Buddug

Merched mewn arweinyddiaeth - Stori Buddug

Mae’r rhaglen Merched Mewn Arweinyddiaeth Cyngor Gwynedd wedi bod yn ddim llai na trawsnewidiol i mi, nid yn unig yn broffesiynol ond yn bersonol hefyd

Darllen mwy

Newid llwybr gyrfa - Stori Dylan

Newid llwybr gyrfa - Stori Dylan

Mae Dylan Owen sy’n gweithio yn Adran Plant a Chefnogi Teuluoedd y Cyngor ar fin cymhwyso fel Gweithiwr Cymdeithasol hefo gradd dosbarth cyntaf o’r Brifysgol Agored

Darllen mwy

O fyd addysg i’r byd gofal - Stori Mair

O fyd addysg i’r byd gofal - Stori Mair

Mae Mair Hughes yn gweithio fel Gweithiwr Allweddol yng Nghartref Preswyl Egwyl Fer Hafan Y Sêr

Darllen mwy

Prentisiaeth: Dewis Doeth - Stori Enlli

Prentisiaeth: Dewis Doeth - Stori Enlli

Ar ôl cwblhau Lefel A, mi wnes i ddechrau gradd Seicoleg Fforensig ym Mhrifysgol Bangor, ond sylweddoli mai nid hwnnw oedd y llwybr i mi

Darllen mwy