Mae gan y Cyngor nifer o leoliadau gwaith ledled y Sir gan gynnwys y prif swyddfeydd yn y Pencadlys (Caernarfon), Ffordd y Cob (Pwllheli), Cae Penarlâg (Dolgellau).  

Gweld map prif swyddfeydd Cyngor Gwynedd