Yn ogystal a boddhad swydd a chyfle i wneud cyfraniad gwerthfawr, mae’r Cyngor yn awyddus i chi gael y gwerth mwyaf o fod yn aelod o staff y Cyngor. Oherwydd hyn ceir mynediad i amrediad o fuddiannau, gan gynnwys rhai o’r isod:  

*Gall rhai buddion gweithwyr fod yn wahanol yn dibynnu ar y rôl.