• Cyngor ar ei orau – Seremoni blynyddol i wobrwyo staff sydd yn mynd tu hwnt i’w gofynion swyddi.
  • Gwobr Goffa Dafydd Orwig – Gwobr dysgu a defnyddio Cymraeg yn y Gwaith + Gwobr hybu a hyrwyddo’r Gymraeg yn y gweithle.