Mae Cyngor Gwynedd yn gweld gwerth uchel mewn buddsoddi yn ei adnodd pwysicaf - sef ei weithwyr. Gall pob gweithiwr ddisgwyl:

 

  • Proses anwytho ffurfiol ac adolygiadau perfformiad parhaus 
  • Ystod eang o gyfleodd i fynychu hyfforddiant, boed hynny yn fewnol neu’n allanol 
  • Cyfraniad tuag at aelodaeth o gyrff proffesiynol sy'n berthnasol i'r gwaith 
  • Cynlluniau penodol llwybrau gyrfa e.e. Prentisiaethau a Chynllun Graddedigion