• Rydym yn cynnig cyflogau teg sydd wedi eu harfarnu drwy'r adolygiad tâl lleol. 
  • Adolygiad rheolaidd i gyflogau mewn cydweithrediad â’r undebau llafur cenedlaethol. 
  • Mae'r Cyngor yn gweithredu Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol neu Pensiwn Athrawon sydd yn cynnig rhai o’r telerau gorau yn y wlad.
  • Cynllun pensiwn AVC – Cyfle i roi cyfraniadau ychwanegol at eich pensiwn.

Am fwy o wybodaeth: