Cadeirydd y Cyngor

Seimon Glyn (Cadeirydd Y Cyngor):

Mae Cyngor Gwynedd yn ethol Cadeirydd ac Is-Gadeirydd bob 12 mis yng nghyfarfod blynyddol y Cyngor. Bydd y Cadeirydd yn cadeirion cyfarfodydd y Cyngor ac yn cynrychioli Cyngor Gwynedd mewn digwyddiadau dinesig a seremoniol.

 

Yng nghyfarfod blynyddol Cyngor Gwynedd ar 13 Mai 2021, etholwyd Y Cynghorydd Simon Glyn (Tudweiliog) yn Gadeirydd  Cyngor Gwynedd a'r Cynghorydd Elwyn Jones (Penisarwaun) yn Is-Gadeirydd.

Yn Gynghorydd Gwynedd ers 1995, mae’r Cynghorydd Simon Glyn wedi gwasanaethu ar sawl gwahanol bwyllgor yn ystod y cyfnod hwn megis: 

Wrth gael ei  ethol yn Gadeirydd Cyngor Gwynedd, dywedodd y Cynghorydd Simon Glyn:

 “Braint ac yn anrhydedd o’r mwyaf yw cael fy ethol yn Gadeirydd Cyngor Gwynedd. Rwy’n edrych ymlaen at wasanaethu holl drigolion Gwynedd yn ystod fy mlwyddyn yn y Gadair ".


Etholwyd y Cynghorydd  Elwyn Jones (Penisarwaun) yn Is-Gadeirydd y Cyngor.

 

 

Cysylltu âr Cadeirydd a'r Is-gadeirydd:

Sian Ellis Williams
Swyddog Dinesig,
Cyngor Gwynedd
Swyddfeydd y Cyngor
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SH 

Ffôn: 01286 679666

E-bost: sianw@gwynedd.llyw.cymru