Cadeirydd y Cyngor

Mae Cyngor Gwynedd yn ethol Cadeirydd ac Is-gadeirydd bob 12 mis mewn cyfarfod blynyddol. Mae'r Cadeirydd yn llywyddu dros gyfarfodydd y Cyngor ac mae'n cynrychioli Cyngor Gwynedd mewn digwyddiadau dinesig a seremonïol.

Yng nghyfarfod blynyddol Cyngor Gwynedd ar 18 Mai, etholwyd Cynghorydd Annwen Daniels (Bowydd a Rhiw - Blaenau Ffestiniog) yn Gadeirydd Cyngor Gwynedd,  gyda’r Cynghorydd Annwen Hughes (Llanbedr)  yn Is-gadeirydd.

Yn Gynghorydd Gwynedd ers 2014, mae Annwen Daniels wedi gwasanaethu ar sawl pwyllgor.

Wrth gael ei hethol yn Gadeirydd Cyngor Gwynedd, dywedodd y Cynghorydd Daniels:

“Rwy’n ei theimlo’n fraint ac anrhydedd cael fy ethol yn Gadeirydd Cyngor Gwynedd. Fe wnaf fy ngorau i wasanaethu holl drigolion Gwynedd yn ystod fy mlwyddyn yn y Gadair.”

Etholwyd y Cynghorydd  Annwen Hughes (Llanbedr)  yn Is-gadeirydd y Cyngor.

 

Gellir cysylltu â'r Cadeirydd neu'r Is-Gadeirydd drwy:

Sian Ellis Williams

Swyddog Dinesig Cyngor Gwynedd

Swyddfa'r Cyngor

Caernarfon

Gwynedd

LL55 1SH


Ffôn:
01286 679666

E-bost: sianw@gwynedd.llyw.cymru