Cadeirydd y Cyngor

Edgar Wyn Owen (Cadeirydd Y Cyngor):

Yng nghyfarfod blynyddol Cyngor Gwynedd ar 2 Mai 2019, etholwyd y Cynghorydd Edgar Wyn Owen (Waunfawr ) yn Gadeirydd Cyngor Gwynedd, gyda’r Cynghorydd Simon Glyn (Tudweiliog) yn Is-Gadeirydd y Cyngor) 

Yn Gynghorydd Gwynedd ers 2012 mae’r Cynghorydd Edgar Wyn Owen wedi gwasanaethu ar wahanol bwyllgorau megis:

Wrth gael ei ethol yn Gadeirydd Cyngor Gwynedd, dywedodd y Cynghorydd Owen:

Mae’n fraint ac anrhydedd cael fy ethol yn Gadeirydd Cyngor Gwynedd. Yn ystod fy mlwyddyn yn y Gadair, gwnaf fy ngorau i wasanaethu holl drigolion Gwynedd.”

 

Cysylltu âr Cadeirydd a'r Is-gadeirydd:

Sian Ellis Williams
Swyddog Dinesig,
Cyngor Gwynedd
Swyddfeydd y Cyngor
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SH 

Ffôn: 01286 679666

E-bost: sianw@gwynedd.llyw.cymru