Cadeirydd y Cyngor

Elwyn Jones (Cadeirydd Y Cyngor):

Mae Cyngor Gwynedd yn ethol Cadeirydd ac Is-Gadeirydd bob 12 mis yng nghyfarfod blynyddol y Cyngor. Bydd y Cadeirydd yn cadeirio cyfarfodydd y Cyngor ac yn cynrychioli Cyngor Gwynedd mewn digwyddiadau dinesig a seremoniol. 

Yng nghyfarfod blynyddol Cyngor Gwynedd ar 19 Mai 2022, etholwyd Y Cynghorydd Elwyn Jones (Penisarwaun) yn Gadeirydd  Cyngor Gwynedd a'r Cynghorydd Medwyn Hughes (Canol Bangor) yn Is-Gadeirydd.

 

Cysylltu â'r Cadeirydd a'r Is-gadeirydd:

Sian Ellis Williams
Swyddog Dinesig,
Cyngor Gwynedd
Swyddfeydd y Cyngor
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SH 

Ffôn: 01286 679666

E-bost: sianw@gwynedd.llyw.cymru