Cadeirydd y Cyngor

 

Y Cynghorydd R Medwyn Hughes (Cadeirydd Y Cyngor)

 

Mae Cyngor Gwynedd yn ethol Cadeirydd ac Is-Gadeirydd bob 12 mis yng nghyfarfod blynyddol y Cyngor. Bydd y Cadeirydd yn cadeirio cyfarfodydd y Cyngor ac yn cynrychioli Cyngor Gwynedd mewn digwyddiadau dinesig a seremoniol. 

 

Yng nghyfarfod blynyddol Cyngor Gwynedd ar 4 Mai, 2023 etholwyd y Cynghorydd R Medwyn Hughes (Canol Bangor) yn Gadeirydd Cyngor Gwynedd a'r Cynghorydd Beca Roberts  (Tregarth a Mynydd Llandygai) yn Is-Gadeirydd.

 

 

Cysylltu â'r Cadeirydd a'r Is-gadeirydd:

Sian Ellis Williams
Swyddog Dinesig,
Cyngor Gwynedd
Swyddfeydd y Cyngor
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SH 

Ffôn: 01286 679666

E-bost: sianw@gwynedd.llyw.cymru