Mi fydd y Pwyllgor Cynllunio yn cael ei we-ddarlledu 20.05.2019 am 1:00pm Siambr Hywel Dda. Close