Dwyfor Community Clerks

Aberdaron

Mr Iwan Hughes
Derlwyn
Llanbedrog
Pwllheli
Gwynedd
LL53 7NU
(01758) 740196
iwan.hughes2@btinternet.com

Beddgelert

Shirley Wyn Williams

92 Ffordd y Sir

Penygroes

Caernarfon

LL54 6EY

(01286) 881387 or 07593501179

ccbeddgelert@yahoo.com

Botwnnog

Mrs Gwenda Roberts
Gwyndy
Bryncroes
Pwllheli
Gwynedd
LL53 8ET
(01758) 730357

Buan

Rhian Holt 
Cil Llidiart 
Morfa Nefyn 
Pwllheli 
LL53 8UW
01758 721033 or 07964384230
rhian194@btinternet.com

Clynnog

Ken Williams
Bodwyn
Pontllyfni
Caernarfon
Gwynedd
LL54 5EG
(01286) 660141
clynnogcc@outlook.com 

Criccieth (Town)

Dr Catrin Jones
Cae Gwenllian
Pentrefelin
Criccieth
Gwynedd
LL52 0RB
(01766) 523294
clerccriccieth@gmail.com

Dolbenmaen

Liz Watkin
Tyn Lôn
Bethel
Caernarfon
LL55 1UW
(01248) 671243 or 07799026791
cyngordolbenmaen@btinternet.com

Llanaelhaearn

Miss Mary C Jones
Merbwll
Penlon Trefor
Clynnog Road
Caernarfon
Gwynedd
LL54 5AB
(01286) 660768 
mary.jones17@btinternet.com

Llanbedrog

Rhian Hughes-Jones
Craig y Môr,
Ffordd Dewi Sant,
Nefyn,
LL53 6EA
07748 906 651
Cyngorcymunedllanbedrog@gmail.com

Llanengan

Ms Einir Wyn
Fferm Cae Du
Abersoch
Pwllheli
Gwynedd
LL53 7HT
(01758) 712434 (home) / (01758) 712707 (office)
caedu@dialstart.net

Llannor

Mr Haydn Jones
Bryn y Felin
Penrallt
Pwllheli
Gwynedd
LL53 5UE
(01758) 614291
haydn.brynyfelin@tiscali.co.uk

Llanystumdwy

Bethan Parry Jones
Derwen Gam
Chwilog
Pwllheli
Gwynedd
LL53 6SP
(01766) 810614
clercccllanystumdwy@gmail.com

Nefyn (Town)

Cllr Rhys Tudur
Rhandir
Lôn yr Eglwys
Morfa Nefyn
Pwllheli
LL53 6AR

07825 129737

rhystudur@icloud.com

Pistyll

Gillian Wynne Thomas
1 Y Dreflan
Rhosgadfan
Caernarfon, Gwynedd
LL54 7HP

017979 438 307
ccpistyll@outlook.com

Porthmadog (Town)

Mrs Glenda Burke
44 Maes Gerddi
Porthmadog
Gwynedd
LL49 9LE
(01766) 512683
clerccyngtreport@gmail.com

Pwllheli (Town)

Mr Eric Price
Siambr y Cyngor
9 Stryd Penlan
Pwllheli
Gwynedd 
LL53 5DH
(01758) 701454
clercycyngor@cyngortrefpwllheli.co.uk

Tudweiliog

Heulwen Williams
Pen Cefn
Dinas
Pwllheli
Gwynedd
LL53 8UB
(01758) 770415
heulwendinas@gmail.com