place emergency message here
O 2/8/18 - 30/8/18, bydd Cyngor Gwynedd yn ymgynghori ar ffioedd Trwyddedau Cerbyd Hacni, Cerbydau Hurio Preifat a Gweithredwyr Hurio Preifat 2018/2019. Am ragor o fanylion, cliciwch yma. Close