Trwydded gyrrwr tacsi

Gallwch wneud cais am drwydded gyrrwr tacsi ar-lein.

Er mwyn gwneud cais rhaid cwrdd y meini prawf canlynol:

Mae’r manylion llawn yn ein pecyn gwybodaeth 

 

Gwneud cais

Cyn cychwyn ar eich cais, gwnewch yn siŵr bod gennych gopi electrig o’r canlynol:

  • Llun (pen ac ysgwydd steil pasbort)
  • Llun o’ch trwydded yrru cerbyd (cerdyn)
  • Tystysgrif gwiriad DBS Uwch neu Ffurflen Cais DBS

 

Gwneud cais: Trwydded gyrrwr tacsi

 

FFIOEDD TRWYDDEDU TACSI 2024/25  
 Ffi trwydded cerbyd hacni  £224.60
 Ffi trwydded cerbyd hurio preifat  £224.60
 Ffi trosglwyddo cerbyd Hacni i berchennog newydd  £75.00
 Ffi trosglwyddo cerbyd HP i berchennog newydd  £75.00
 Trwydded cerbyd HP - cludiant ysgol  £171.00
Trwydded Gweithredwr Hurio Preifat (gan gynnwys 
Gweithredwr Hurio Preifat amodol

1 flwyddyn: £257.00

3 mlynedd: £300.00

5 mlynedd: £358.00

Ffioedd tacsis 2018/19
Trwydded Gyrrwr cerbyd hacni a hurio preifat          
Ffi trwydded (cynnwys bathodyn) 

1 flwyddyn: £268.90  

3 mlynedd: £367.90

 Archwiliad Swyddfa Cofnodion Troseddol

Ffi statudol: £38.00

Ffi weinyddol: £9.50

 Trwydded Hacni Ceffyl a Char  £152.60
 Plât Trwydded Cerbyd (Par)  £34.80
 Braced Par Trwydded Cerbyd (Par)  £34.80
 Plât allanol cerbyd (Yr un)  £18.25
 Plât Mewnol Cerbyd  £16.60
 Llawes Plât Mewnol  £5.00
 Sticer Drws Cerbyd Hurio Preifat (Yr un)  £18.25
 Bathodyn Gyrrwr  £14.90
Ail-eistedd Prawf Gwybodaeth Gyrrwr £9.50
5

 
Am fwy o wybodaeth e-bostiwch trwyddedu@gwynedd.llyw.cymru