Trwydded cerbyd hacni a cerbyd hurio preifat

Gallwch wneud cais am drwydded cerbyd hacni neu drwydded cerbyd hurio preifat ar-lein.

Cyn cychwyn ar y cais, gwnewch yn siŵr bod gennych gopi electrig o’r canlynol: 

  • Tystysgrif Cofrestru ‘V5C’
  • Tystysgrif Prawf Mecanyddol Llywodraeth Leol
  • Tystysgrif Yswiriant
  • Tystysgrif MOT gyfredol (os yw’n berthnasol)

Gwneud cais: Trwydded cerbyd hacni 

Gwneud cais: Trwydded cerbyd hurio preifat

 


Trwyddedau
 FFIOEDD TRWYDDEDU TACSI 2022/23  
 Ffi trwydded cerbyd hacni  £180.84
 Ffi trwydded cerbyd hurio preifat  £180.84
 Ffi trosglwyddo cerbyd Hacni i berchennog newydd  £75.00
 Ffi trosglwyddo cerbyd HP i berchennog newydd  £75.00
 Trwydded cerbyd HP - cludiant ysgol  £171.00
Trwydded Gweithredwr Hurio Preifat (gan gynnwys 
Gweithredwr Hurio Preifat amodol

1 flwyddyn: £236.00

3 mlynedd: £275:00

5 mlynedd: £329.00

Ffioedd tacsis 2018/19
Trwydded Gyrrwr cerbyd hacni a hurio preifat          
Ffi trwydded (cynnwys bathodyn) 

1 flwyddyn: £233.00  

3 mlynedd: £270.00

 Archwiliad Swyddfa Cofnodion Troseddol

Ffi statudol: £40.00

Ffi weinyddol: £9.50

 Trwydded Hacni Ceffyl a Char  £152.60
 Plât Trwydded Cerbyd (Par)  £34.80
 Braced Par Trwydded Cerbyd (Par)  £34.80
 Plât allanol cerbyd (Yr un)  £18.25
 Plât Mewnol Cerbyd  £16.60
 Llawes Plât Mewnol  £5.00
 Sticer Drws Cerbyd Hurio Preifat (Yr un)  £18.25
 Bathodyn Gyrrwr  £14.90
Ail-eistedd Prawf Gwybodaeth Gyrrwr £9.50

 
Am fwy o wybodaeth e-bostiwch trwyddedu@gwynedd.llyw.cymru