Cyflogi Plant

Os yw plentyn rhwng 13 a 16 mlwydd oed (sydd yn dilyn cwricwlwm Cenedlaethol Blwyddyn 11) yn dymuno gweithio mae'n rhaid i'r cyflogwr gael trwydded ar gyfer y plentyn.

Bydd angen llenwi Ffurflen Gais er mwyn cofrestru plentyn - cyfrifoldeb y cyflogwr yw cofrestru'r plentyn.  Bydd angen i rieni y plentyn arwyddo'r ffurflen.

 

Dogfennau Perthnasol

Manylion Pellach

Mae mwy o wybodaeth am gyflogi plant ar wefan gov.uk

 

Manylion Cyswllt

  • Ffôn: 01286 679921