Newid cyfeiriad, tŷ newydd neu newid mewn amgylchiadau

Rhowch wybod i ni am unrhyw newidiadau i'ch amgylchiadau drwy gwblhau'r ffurflen ar-lein berthnasol isod: 

 

Neu, cysylltwch â ni drwy ddefnyddio'r manylion cyswllt isod:

  • Ffôn: (01286) 682700
  • E-bost: TrethCyngor@gwynedd.llyw.cymru
  • Post: Gwasanaeth Trethi, Swyddfa'r Cyngor, Stryd y Jêl, Caernarfon LL55 1SH
  • Galw draw:
    RHAID gwneud apwyntiad o flaen llaw. Trefnwch apwyntiad drwy lenwi ein ffurflen Apwyntiad Siop Gwynedd arlein neu ffoniwch 01766 771000.
    Mwy o wybodaeth.