ECO

Ein nod yw cefnogi’r cartrefi yng Ngwynedd sydd fwyaf tebygol o ddioddef o dlodi tanwydd, a’r rhai sydd fwyaf agored i effeithiau cartref oer. 

Cysylltwch â'r contractwyr i weld sut y gallan nhw eich cefnogi

Contractwyr cymwys:

  • Menai Heating: 01248 421044
  • City Energy: 02920 499 183 
    Mewn cydweithrediad â CES (Consumer Energy Solutions) ac Evans Thomas & Sons 

Gwneud cais:

Cofiwch fod yn wyliadwrus o alwyr sgâm pan mae rhywun yn cysylltu gyda chi. ECO – Datganiad o Fwriad Cymhwysedd Hyblyg
Mae’r datganiad o fwriad yn gosod meini prawf cymhwysedd hyblyg Cyngor Gwynedd ar gyfer y rhaglen ECO ‘Help to Heat’, Hydref 2018 - Mawrth 2022.

Datganiad o Fwriad Cymhwysedd Hyblyg Cyngor Gwynedd