Tocyn Teithio 16-21

Os ydych yn byw yng Nghymru a rhwng 16 a 21 oed gallwch wneud cais am docyn teithio ieuenctid am ddim a fydd yn rhoi gostyngiad o dreuan i chi oddi ar bris eich tocyn.

Gallwch ddefnyddio'r tocyn teithio mor aml ag yr ydych yn ddymuno ar unrhyw fws yng Nghymru a gwasanaeth Traws Cymru. 

 

Faint mae'r tocyn yn ei gostio?

Mae tocyn teithio ieuenctid am ddim.

 

Pwy sy'n cael y tocyn?

Unrhywun rhwng 16 a 21 mlwydd oed sy'n byw yng Nghymru.

 

Sut mae gwneud cais?

 

Mwy o wybodaeth

Mae mwy o wybodaeth ar wefan Fy Ngherdyn Teithio.