Trwydded Esgusodeb Parcio

Cais am Esgusodeb Parcio (Cerbydau Arferol a Masnachol)

Mae’n rhaid cael trwydded i barcio ble mae rhwystrau ar briffordd gyhoeddus.

Mae angen trwydded i gael mynediad i’ch cerbyd wrth gyflawni gwaith tu allan i’r adeilad neu safle gweithio. 

Dim ond mewn amgylchiadau o frys y rhoddir esgusodebau parcio. 

 

Gwneud cais

Rhaid lawrlwytho ffurflen gais a'i dychwelyd i'r Uned Gofal Stryd (gyda'r ffi) er mwyn gweld os yw'r safle yn addas i'r cyfeiriad isod.

E-bost: gwaithstryd@gwynedd.llyw.cymru 

Cyfeiriad: Uned Gwaith Stryd, Adran Amgylchedd, Cyngor Gwynedd, Caernarfon, LL55 1SH

Ffôn: 01766 771 000

 

Noder: Rhaid caniatáu hyd at 2 ddiwrnod gwaith i roi ystyriaeth i’ch cais.  Byddwch yn derbyn e-bost gan gynrychiolydd o’r Uned Gofal Stryd o fewn 2 ddiwrnod gwaith.   

 

Cost

Ddim yn fasnachol

£20 y dydd 

£140 yr wythnos

Masnachol

£25 y dydd.

£175 yr wythnos.

Noder: Bydd rhaid talu’r ffi berthnasol cyn i’ch cais gael ei ystyried.

 

Talu

Ffôn: Ffoniwch 01766 771 000 i dalu gyda cherdyn debyd neu gredyd

Post: Gallwch amgáu’r ffi berthnasol gyda’r ffurflen gais (siec yn daladwy i Cyngor Gwynedd)

Noder: Ni fydd ad-daliad os fydd cais yn aflwyddiannus.