Adroddiadau ymchwilio llifogydd

Wedi i ni ddod yn ymwybodol o lifogydd mae’n ofynnol ein bod yn ymchwilio i’r graddau yr ydym yn ei ystyried sy’n angenrheidiol neu yn briodol:

 • pa awdurdodau rheoli perygl sydd â swyddogaethau rheoli perygl llifogydd perthnasol, ac
 • os yw pob un o’r awdurdodau rheoli perygl wedi ymarfer neu yn bwriadu ymarfer y swyddogaethau hynny mewn ymateb i’r llifogydd.

Byddwn yn cynnal ymchwiliad os yw unrhyw eiddo wedi cael llifogydd mewnol, os cafwyd nifer o achosion y bu bron iddynt fod yn llifogydd, neu os yw seilwaith pwysig wedi cael ei effeithio.

Mae archwiliadau llifogydd wedi cael eu cynnal yn y lleoliadau isod:

 • Llwyn, Edern
 • Botwnnog
 • Penygroes Terrace, Llanystumdwy
 • Plas Tirion, Pentrefelin
 • Glan y Mor Lodge, Felinheli

 • 2 Ffordd y Coleg, Llwyngwril

 • 14 Stryd Glanrafon, Bethesda
 • 15 Pistyll Terrace, Pistyll
 • 13 Stryd Ogwen, Bethesda
 • 3 Llwyn Einion, Gellilydan
 • 2 Garth Hill Cottages, Bangor
 • Brychdir, Rhoshirwaun
 • Bryncir Lodge, Cwm Pennant
 • Brynkir Lodge, Llanelltyd
 • Capel Brynaerau, Pontllyfni
 • Clwb Pêl droed, Porthmadog
 • Clynnog Fawr
 • Crochendy Sarn Fawr, Sarn Mellteyrn
 • Cytir Lane, Bangor
 • Dolfawr, Llanelltyd
 • Dolwar, Pentre'r Efail, Harlech
 • Ganolfan Tregarth
 • Glan Aber, Parc Penrhyn, Bangor
 • Glan Beuno, Clynnog Fawr
 • Hen Felin, Pencaenewydd
 • Highgate, Dinas
 • Llangwnnadl
 • Llwyn, Edern
 • Marillio a Tŷ Hen, Penisarwaun
 • Metcalfe Catering Equipment Ltd, Blaenau Ffestiniog
 • Minafon, Dolydd
 • Mynydd Llandygai
 • Pine Cottage, Lôn Abererch, Pwllheli
 • Pont ar Ddyfi, Machynlleth
 • Prenteg
 • Rhos Palmant, Llaniestyn
 • Refail Bach, Llangwnnadl
 • Refail, Boduan
 • Rhiw Goch, Llanllechid
 • Riverside Terrace, Pwllheli
 • Spar, Aberdaron
 • Stad Glanrafon, Bontnewydd 
 • Stonehouse a Talrafon, Llanelltyd
 • Stryd Wesley, Rhiwlas
 • Tan y Lon, Criccieth
 • Tremadog
 • Turnpike Cottage, Beddgelert
 • Tŷ Glan yr Afon, Tal y Bont
 • Vanner Farm, Llanelltyd
 • Y Dorlan, Abererch
 • Yr Hen Swyddfa Bost, Manod, Blaenau Ffestiniog

 • Tŷ Isaf Rhosygwaliau

 • 1 Cefn Coed, Penisarwaun
 • 14 y Dreflan, Rhosgadfan
 • 44 Rhyd Fadog, Deiniolen
 • Abbey Decor, Dolgellau
 • Abergynolwyn
 • Arfon House, Bontnewydd
 • Britannia Street, Rachub
 • Bro Dawel, Llandwrog
 • Bryncrug
 • Bryn Eden, Rhos Isaf
 • Bryn Isaf, Groeslon
 • Bwthyn Bach-Penygraig, Waunfawr
 • Byngalo, Llanberis
 • Cronfa Ddŵr Pennal
 • Cwm Bach, Llanarmon
 • Cwm y Glo
 • Cytir Lane, Bangor
 • Deiniolen a Clwt y Bont
 • Efail Feurig, Bryncrug
 • Felindre, Pennal
 • Ffordd Wynne, Blaenau Ffestiniog
 • Garej Pant Waun, Waunfawr
 • Garnedd Wen, Waunfawr
 • Glan Gors Rhosgadfan
 • Glan Gors Uchaf, Waunfawr
 • Graig Lwyd Farm, Waunfawr
 • Gwynfryn, Waunfawr
 • Hendre Cennin, Garndolbenmaen
 • Heol Maengwyn Tywyn
 • Hillsborough Corris Uchaf (Mehefin)
 • Hillsborough Corris Uchaf (Rhagfyr)
 • Llanfihangel
 • Llanberis
 • Llangian
 • Llwyn Edern
 • Min y Nant, Waunfawr
 • Mynydd Llandygai
 • New Street, Corris
 • Pant Afon, Waunfawr
 • Pant y Celyn, Llanllyfni
 • Pencaerwen, Waunfawr
 • Pennal
 • Pentir
 • Penygraig, Ceunant
 • Plas Baladeulyn Nantlle
 • Pont Crychddwr Llanllyfni
 • Pont y Benllig, Criccieth
 • Rhes Vaynol Deiniolen
 • Rhianfa Rhosgadfan
 • Rhostryfan
 • Seiont Manor, Llanrug
 • Stryd Moch, Pwllheli
 • Talybont A55
 • Tan Fynydd, Llanllechid
 • Tan y Weirglodd, Clwt y Bont
 • Tan yr Allt, Llanllyfni
 • Tan yr Allt, Waunfawr
 • Tredegar Dyffryn Ardudwy
 • Tros y Gors Isaf, Waunfawr
 • Ty Hen, Penisarwaun
 • Ty Newydd, Pentir
 • Ty Newydd, Waunfawr
 • Victoria Terace Nantlle
 • Y Ship Inn, Llanbedrog

 

I dderbyn copi o adroddiad penodol cysylltwch â'r Uned Rheolaeth Risg Llifogydd ac Erydiad Arfordirol: