Flood investigation reports

On becoming aware of a flood, we must, to the extent we consider necessary or appropriate, investigate:

 • which risk management authorities have relevant flood risk management functions, and
 • whether each of those risk management authorities has exercised, or is proposing to exercise, those functions in response to the flood.

We will carry out an investigation if any property has flooded internally, if there has been a multiple near miss or if critical infrastructure is affected, and publish the results of our investigation.

Flood investigations have been conducted in the locations listed below:

2017 reports

 • Llwyn, Edern
 • Botwnnog
 • Penygroes Terrace, Llanystumdwy
 • Plas Tirion, Pentrefelin
 • Glan y Mor Lodge, Felinheli

2016 reports

 • 2 Ffordd y Coleg, Llwyngwril

2015 reports

 • 13 Stryd Ogwen, Bethesda
 • 15 Pistyll Terrace, Pistyll
 • 14 Stryd Glanrafon, Bethesda
 • 2 Garth Hill Cottages, Bangor
 • 3 Llwyn Einion, Gellilydan
 • Brychdir, Rhoshirwaun
 • Bryncir Lodge, Cwm Pennant
 • Brynkir Lodge, Llanelltyd
 • Capel Brynaerau, Pontllyfni
 • Clynnog Fawr
 • Crochendy Sarn Fawr, Sarn Mellteyrn
 • Cytir Lane, Bangor
 • Dolwar, Pentre'r Efail, Harlech
 • Dolfawr, Llanelltyd
 • Ganolfan Tregarth
 • Glan Aber, Parc Penrhyn, Bangor
 • Glan Beuno, Clynnog Fawr
 • Hen Felin, Pencaenewydd
 • Highgate, Dinas
 • Llangwnnadl
 • Llwyn, Edern
 • Marillio a Tŷ Hen, Penisarwaun
 • Metcalfe Catering Equipment Ltd, Blaenau Ffestiniog
 • Minafon, Dolydd
 • Mynydd Llandygai
 • Old Post Office, Manod, Blaenau Ffestiniog
 • Pine Cottage, Lôn Abererch, Pwllheli
 • Pont ar Ddyfi, Machynlleth
 • Prenteg
 • Porthmadog Football Club, Porthmadog
 • Refail, Boduan
 • Refail Bach, Llangwnnadl
 • Riverside Terrace, Pwllheli
 • Rhiw Goch, Llanllechid
 • Rhos Palmant, Llaniestyn
 • Stad Glanrafon, Bontnewydd
 • Stonehouse a Talrafon, Llanelltyd
 • Spar, Aberdaron
 • Tan y Lôn, Criccieth
 • Tremadog
 • Turnpike Cottage, Beddgelert
 • Tŷ Glan yr Afon, Tal y Bont
 • Vanner Farm, Llanelltyd
 • Wesley Street, Rhiwlas
 • Y Dorlan, Abererch

2013 reports

 • Tŷ Isaf Rhosygwaliau

2012 reports

 • 1 Cefn Coed, Penisarwaun
 • 14 y Dreflan Rhosgadfan
 • 44 Rhyd Fadog, Deiniolen
 • Abbey Decor Dolgellau
 • Abergynolwyn
 • Arfon House, Bontnewydd
 • Britannia Street, Rachub
 • Bro Dawel Llandwrog
 • Bryncrug
 • Bryn Eden, Rhos Isaf
 • Bryn Isaf Groeslon
 • Bwthyn Bach-Penygraig, Waunfawr
 • Byngalo, Llanberis
 • Cwm Bach Llanarmon
 • Cwm y glo
 • Cytir Lane, Bangor
 • Deiniolen and Clwt y Bont
 • Efail Feurig Bryncrug
 • Felindre, Pennal
 • Gaol Street, Pwllheli
 • Garnedd Wen, Waunfawr
 • Glan Gors Rhosgadfan
 • Glan Gors Uchaf, Waunfawr
 • Graig Lwyd Farm, Waunfawr
 • Gwynfryn, Waunfawr
 • Hendre Cennin, Garndolbenmaen
 • Hillsborough Corris Uchaf (December)
 • Hillsborough Corris Uchaf (June)
 • Llanberis
 • Llanfihangel
 • Llangian
 • Llwyn Edern
 • Maengwyn Street Tywyn
 • Min y Nant, Waunfawr
 • Mynydd Llandygai
 • New Street Corris
 • Pant Afon, Waunfawr
 • Pant Waun Garage, Waunfawr
 • Pant y Celyn, Llanllyfni
 • Pencaerwen, Waunfawr
 • Pennal
 • Pennal Reservoir
 • Pentir
 • Penygraig, Ceunant
 • Plas Baladeulyn Nantlle
 • Pont Crychddwr Llanllyfni
 • Pont y Benllig, Criccieth
 • Rhianfa Rhosgadfan
 • Rhostryfan
 • Seiont Manor, Llanrug
 • Talybont A55
 • Tan Fynydd, Llanchellid
 • Tan y Weirglodd, Clwt y Bont
 • Tan yr Allt, Llanllyfni
 • Tan yr Allt, Waunfawr
 • The Ship Inn, Llanbedrog
 • Tredegar Dyffryn Ardudwy
 • Tros y Gors Isaf, Waunfawr
 • Ty Hen, Penisarwaun
 • Ty Newydd, Pentir
 • Ty Newydd, Waunfawr
 • Wynne Road, Blaenau Ffestiniog
 • Vaynol Terrace Deiniolen
 • Victoria Terace Nantlle

 

To receive a copy of a specific flood report please contact the Flood and Coastal Erosion Risk Management Unit: