Fforwm Mynediad Lleol

Mae Gwynedd yn cael ei chynrychioli gan dri Fforwm Mynediad Lleol:

 

Fforwm Mynediad Lleol Arfon a Dwyfor

Mae Fforwm Mynediad Lleol Arfon a Dwyfor yn cynrychioli'r ardaloedd yn Arfon a Dwyfor sydd tu allan i ffin y Parc Cenedlaethol.

Mae disgwyl i’r Fforwm roi cyngor ar dri prif bwnc:

  • Gweithredu, rheoli ac adolygu, cyfleoedd ar gyfer creu mynediad newydd i gefn gwlad
  • Gwella'r rhwydwaith Hawliau Tramwy
  • Datblygu strategaeth mynediad a hamdden fydd o fudd i bawb.

 

Mwy o wybodaeth:

E-bost: llwybrau@gwynedd.llyw.cymru