Cyfyngiadau Adran 58

Adran 58 Deddf Ffyrdd Newydd a Gwaith Stryd 1991 yw'r rhybudd cyfreithiol sy'n cael ei roi i'r holl ymgymerwyr statudol sy'n gwneud gwaith yn y sir. Mae'n caniatáu i awdurdodau lleol amddiffyn rhannau o'r ffyrdd rhag gwaith penodol yn dilyn gwaith ffordd sylweddol (fel ailwynebu neu ailadeiladu). 

Mae'r Cyfyngiadau diweddaraf wedi atodi isod.