Llyfrgell deithiol a gwasanaeth i'r cartref


Llyfrgell i'r cartref

Rydym yn cynnig gwasanaeth llyfrgell i'r cartref, mewn achosion ble mae person yn: 

  • dioddef o anawsterau symudedd
  • methu cario eitemau
  • dioddef o salwch tymor hir
  • byw yn bell o fan gwasanaeth llyfrgell (statig neu deithiol)
  • ofalwr llawn-amser.

Gwneud cais am wasanaeth llyfrgell i'r cartref ar-lein 

 

Llyfrgell deithiol

Mae lori y llyfrgell deithiol yn mynd i tua 140 o gymunedau Gwynedd yn rheolaidd. Mae llawer o eitemau ar gael yn cynnwys:  

  • llyfrau ar gyfer plant ac oedolion 
  • llyfrau print bras
  • llyfrau llafar yn Gymraeg a Saesneg

 

Adnewyddu Llyfr

Mae'n bosib adnewyddu llyfrau o'r llyfrgell deithiol ar-lein.

Adnewyddu Llyfr ar-lein

 

LogoFacebook48LogoInstagram48LogoTwitter48

 

Am fwy o wybodaeth, ffoniwch 01286 679465 neu 01341 422771