Gwasanaeth Llyfrgell i'r cartref


Llyfrgell i'r cartref

Rydym yn cynnig gwasanaeth llyfrgell i'r cartref, mewn achosion ble mae person yn: 

  • dioddef o anawsterau symudedd
  • methu cario eitemau
  • dioddef o salwch tymor hir
  • byw yn bell o fan gwasanaeth llyfrgell (statig neu deithiol)
  • ofalwr llawn-amser.

Gwneud cais am wasanaeth llyfrgell i'r cartref ar-lein 

 


LogoFacebook48LogoInstagram48LogoTwitter48

 

Am fwy o wybodaeth, ffoniwch 01286 679465 neu 01341 422771