Llyfrgell deithiol a gwasanaeth i'r cartref

Llyfrgell i'r cartref

Rydym yn cynnig gwasanaeth llyfrgell i'r cartref, mewn achosion ble mae person yn: 

  • dioddef o anawsterau symudedd
  • methu cario eitemau
  • dioddef o salwch tymor hir
  • byw yn bell o fan gwasanaeth llyfrgell (statig neu deithiol)
  • ofalwr llawn-amser.

Gwneud cais am wasanaeth llyfrgell i'r cartref ar-lein 

 

Llyfrgell deithiol

Mae'r llyfrgell deithiol yn ymweld â thua 140 o gymunedau Gwynedd yn rheolaidd, ac yn cario amrywiaeth o eitemau, gan gynnwys: 

  • llyfrau ar gyfer plant ac oedolion 
  • llyfrau print bras
  • llyfrau llafar yn Gymraeg a Saesneg

Er mwyn gweld pa bryd y bydd y llyfrgell deithiol yn ymweld â'ch cymuned chi, agorwch:

 

 

Adnewyddu Llyfrau

Mae modd adnewyddu llyfrau o'r llyfrgell deithiol ar-lein.

Adnewyddu Llyfr ar-lein

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â ni ar (01286) 679465 / (01341) 422771