Iechyd a Lles

Prosiect Llyfrgelloedd Iechyd a Lles Macmillan Gogledd Cymru

Mae Cymorth Canser Macmillan yn darparu gwybodaeth am ddim, o ansawdd am ganser a chyflyrau hir dymor yn llyfrgell Blaenau Ffestiniog, Porthmadog, Dolgellau, Tywyn, Corwen a Llanrwst.

Mae gennym amrywiaeth o wybodaeth am lawer o bethau sy’n gysylltiedig â chanser a chyflyrau tymor hir y gallwch ddarllen yn y llyfrgell neu fynd ag ef adref gyda chi, ac hefyd mae gennym lyfrau sydd ar gael i aelodau o’r llyfrgell eu benthyg hefyd.

Mae cefnogaeth ar gael trwy apwyntiad neu sesiwn galw i mewn gyda Chydlynydd Macmillan Llyfrgelloedd Gwybodaeth Iechyd a Lles, lle mae cyfle i siarad mewn amgylchedd gyfrinachol. Mae modd cael mynediad i gyngor ariannol a gwybodaeth am fudd-daliadau. Gellir hefyd gyfeirio ymlaen at wasanaethau ychwanegol eraill os oes angen.

   

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â'r Cydlynydd Gwybodaeth Macmillan,  

  • Blaenau Ffestiniog a Phorthmadog: 07876 448 447 
  • Dolgellau, Tywyn, Corwen a Llanrwst: 07920537405
  • E-bost:  Macmillan@gwynedd.llyw.cymru

 

 

Cynllun Llyfr ar Bresgripsiwn i Oedolion

Mae detholiad o lyfrau hunan helpu i oedolion ar gael o’n holl lyfrgelloedd i gynorthwyo gyda chyflyrau fel gor-bryder, iselder ysgafn, hunan-werth isel a mwy.

 

Cynllun Llyfr ar Bresgripsiwn i Blant a Theuluoedd

Mae detholiad o lyfrau hunan helpu ar gael o’n holl lyfrgelloedd i gefnogi materion rhiantu fel problemau ymddygiad mewn plant, problemau cwsg mewn plant, cystadleuaeth rhwng brodyr a chwiorydd, materion ynghylch yr arddegau, delio gyda sefyllfaoedd anodd penodol a mwy.


Digwyddiadau Iechyd a Lles

Mae gennym raglen amrywiol o weithgareddau Iechyd a Lles o fewn rhai o’n Llyfrgelloedd ac yn bennaf yn y llyfrgelloedd hynny sydd yn rhan o Gynllun Macmillan.

 

Cynllun Gofalwyr

Mae gennym gasgliad o lyfrau ar gael i ofalwyr sy’n unai gofalu am oedolion neu blant neu berson ifanc.