Iechyd a Lles

Llyfrau ar Bresgripsiwn Darllen Yn Well : Iechyd Meddwl

 

Mae Darllen yn Well ar gyfer iechyd meddwl yn darparu gwybodaeth a chymorth defnyddiol ar gyfer rheoli cyflyrau iechyd meddwl cyffredin, neu ddelio â theimladau a phrofiadau anodd.

 

Llyfrau ar Bresgripsiwn Darllen Yn Well ar gyfer Dementia

Mae’r llyfrau yn darparu gwybodaeth a chyngor, cefnogaeth ar gyfer byw’n dda, cyngor i aelodau teulu a gofalwyr, a storïau personol.

 

Llyfrau ar Bresgripsiwn Darllen Yn Well i Blant

Eich helpu i ddeall eich teimladau ac ymdopi gydag amseroedd anodd. Dewiswyd y llyfrau gan blant, gofalwyr, arbenigwyr iechyd a llyfrgellwyr. Gallwch ddod o hyd i’r llyfrau yn eich llyfrgell.


Digwyddiadau Iechyd a Lles

Mae gennym raglen amrywiol o weithgareddau Iechyd a Lles o fewn rhai o’n Llyfrgelloedd.

 

Llyfrau ar gyfer Gofalwyr

Mae gennym gasgliad o lyfrau ar gael i ofalwyr sy’n unai gofalu am oedolion neu blant neu berson ifanc.  

 

LogoFacebook48LogoInstagram48LogoTwitter48