Iechyd a Lles

Prosiect Llyfrgelloedd Iechyd a Lles Macmillan Gogledd Cymru

      

Llyfrauar Bresgripsiwn i Oedolion

Mae detholiad o lyfrau hunan helpu i oedolion ar gael o’n holl lyfrgelloedd i gynorthwyo gyda chyflyrau fel gor-bryder, iselder ysgafn, hunan-werth isel a mwy.

 

Llyfrau ar Bresgripsiwn Darllen Yn Well ar gyfer Dementia

Mae’r llyfrau yn darparu gwybodaeth a chyngor, cefnogaeth ar gyfer byw’n dda, cyngor i aelodau teulu a gofalwyr, a storïau personol.

 

Llyfrau Llesol i Blant a Theuluoedd

Mae detholiad o lyfrau hunan helpu ar gael o’n holl lyfrgelloedd i gefnogi materion rhiantu fel problemau ymddygiad mewn plant, problemau cwsg mewn plant, cystadleuaeth rhwng brodyr a chwiorydd, materion ynghylch yr arddegau, delio gyda sefyllfaoedd anodd penodol a mwy.


Digwyddiadau Iechyd a Lles

Mae gennym raglen amrywiol o weithgareddau Iechyd a Lles o fewn rhai o’n Llyfrgelloedd.

 

Llyfrau ar gyfer Gofalwyr

Mae gennym gasgliad o lyfrau ar gael i ofalwyr sy’n unai gofalu am oedolion neu blant neu berson ifanc.