Rhandiroedd

Mae rhandiroedd Gwynedd yn cael eu rheoli gan gyrff preifat  neu Gynghorau Cymuned / Tref.

Mwy o wybodaeth...

Ffederasiwn Ffermydd a Gerddi Dinesig