Rhandiroedd

Yng Ngwynedd, caiff safleoedd rhandiroedd eu rheoli gan gyrff preifat/ grwpiau neu Gynghorau Tref/ Cymuned.

I wneud cais am randir, cysylltwch â’r enw cyswllt perthnasol ar y rhestr o randiroedd.

Os yr ydych yn byw yn ardal Tywyn a gyda diddordeb mewn gwneud cais am randiroedd sydd wedi eu lleoli ar Ffordd Cambrian, nodwch taw Adra sy’n gyfrifol am y rhandiroedd yma.  Er mwyn gwneud mwy o ymholiadau am y rhandiroedd yma, cysylltwch â Adra yn uniongyrchol ar 0300 123 8084 neu ymholiadau@adra.co.uk.


Buddion sefydlu rhandir

Mae garddio rhandiroedd yn darparu ystod eang o fuddiannau i unigolion, i’r gymuned ac i’r amgylchedd.

Ceir llawer o fanteision o fod yn berchen ar randir, yn cynnwys:

  • cynnyrch ffres, lleol a thymhorol
  • tyfu bwyd fforddiadwy i helpu gyda chostau wythnosol
  • awyr iach, mannau agored ac ymarfer corff 
  • ymlacio ar ôl diwrnod prysur
  • cymdeithasu a gwneud ffrindiau newydd sy’n rhannu'r un diddordebau
  • lleihau’r effaith amgylcheddol ar y gadwyn fwyd
  • helpu plant i ddysgu am yr amgylchedd
  • darparu cynefinoedd i nifer o wahanol fathau o fywyd gwyllt
  • cefnogi datblygiad planhigion newydd a diogelu mathau prin ac unigryw.