Caeau chwarae a mannau agored

 Mae Cyngor Gwynedd yn gyfrifol am y caeau chwarae canlynol:

 

Ardal: Bangor, Penrhosgarnedd, Maesgeirchen, Talybont, Glasinfryn

hi
Lleoliad                          Lle yno?                                          Côd post    Pyst gôl?
Bangor Pwll nofio LL57 2SD Na

Bangor

Craig y Don LL57 2JB Na
Bangor Lôn Glyder LL57 2UA Na 
Bangor Lôn y Meillion LL57 2LE Na
Bangor Heol Dewi LL57 4LU Oes 
Bangor Tre Hwfa LL57 4TE Na 
Bangor Coed Mawr / Muga LL57 4TE Oes
Bangor Coed Mawr / Parc sgrialu LL57 4TE Na
Bangor Stryd Clarence LL57 2YS Na
Glasinfryn Glasinfryn LL57 4UR Na
Maesgeirchen Tan y Bryn LL57 1SE Na
Maesgeirchen Gwernlas LL57 1NF Na
Maesgeirchen Tan y Coed LL57 1LT Na
Maesgeirchen Tan y Coed (MUGA) LL57 1LT Oes
Penrhosgarnedd Ffordd Penrhos LL57 2LX Na
Penrhosgarnedd Ffordd Cynan LL57 2NR Oes
Talybont Talybont LL57 3YA Na

Ardal: Bethesda, Rachub, Tregarth, Mynydd Llandygai, Llanllechid


Bethesda a'r cyffuniau
Lleoliad                          Lle yno?                                           Côd post     Pyst gôl?
Bethesda Cae Gas LL57 3LU  Na 
Bethesda  Pant Dreiniog LL57 3BY  Na 
Bethesda   Parc Meurig LL57 3AR  Na
Bethesda  Maes y Garnedd LL57 3BP  Na 
Bethesda  Ciltrefnus LL57 3TA  Na 
Bethesda  Stryd Goronwy LL57 3TS  Na 
Bethesda  Abercaseg LL57 3PN  Na 
Bethesda  Gwaun y Gwiail (pyst gôl yn unig)  LL57 3UA  Oes 
Llanllechid Foel Ogwen LL57 3LD Na
Mynydd Llandygai Arafon LL57 4BX Oes
Rachub Cae Talysarn LL57 3EE Oes
Rachub Maes Bleddyn LL57 3EG Oes
Tregarth Henorsaf LL57 4AP Oes
Tregarth Godre'r Parc, Sling LL57 4RF Oes

Ardal: Caernarfon, Bontnewydd, Y Felinheli, Saron, Rhostryfan,  Llandwrog

Lleoliad                            Lle yno?                                           Côd post Pyst gôl?
Bontnewydd Ysgol Gynradd Bontnewydd LL55 2UF Na
Bontnewydd Llwyn Beuno LL55 2UL  Na 
Caeathro Caeathro LL55 2SY  Oes
Caernarfon Maes Gwynedd LL55 1DL Na
Caernarfon Bron y Garth LL55 1EU Na
Caernarfon Stryd Pedwar a Chwech LL55 1RW Na
Caernarfon Cae Glyn LL55 1HF Oes
Caernarfon Parc Coed Helen LL55 5RR Oes
Caernarfon Lôn Ysgol Rad LL55 2AW Na
Caernarfon Cil Isaf/Cil Uchaf LL55 2DW Na
Caernarfon Tŷ Gwyn LL55 2EH Na
Caernarfon Noddfa Cil Peblig LL55 2RS Oes
Caernarfon Stryd Santes Helen LL55 2HU Oes
Caernarfon Bro Helen LL55 2HR Na
Caernarfon Yr Hendre LL55 2LJ Oes
Caernarfon Parc Cyhoeddus LL55 2YF Na
Caernarfon Bro Seiont (pyst gôl yn unig) LL55 2HB Oes
Dinas Dinlle Ger Gwesty Marine LL54 5TW Na
Llandwrog Ysgol Gynradd LL54 5ST Na
Rhostryfan Cae Ysgol Gynradd LL54 7LR Na
Saron Ger Ystad Penrallt LL54 5UW Oes
Y Felinheli Glan y Môr  LL56 4RQ Na
Y Felinheli Y Wern LL56 4TZ Na

Ardal: Pwllheli, Borth y Gest, Criccieth, Porthmadog, Prenteg, Chwilog,  Pistyll

Lleoliad                          Lle yno?                                           Côd post     Pyst gôl?
Abererch Abererch LL53 6BJ Na
Borth y Gest Borth y Gest LL49 9TY Na
Criccieth Golf Bach LL52 0DG Oes
Criccieth Tŷ'n Rhos LL52 0BH  Oes 
Chwilog Chwilog LL53 6TG  Na
Llannor Llannor LL53 5UW  Na 
Penrhos Penrhos LL53 7HL Na
Pistyll Pistyll LL53 6LT Na 
Porthmadog Pensyflog LL49 9LB Oes
Porthmadog Parc  LL49 9AP Na
Prenteg Prenteg LL49 9SS Oes
Pwllheli West End LL53 5AN Na
Pwllheli Wembly LL53 5LS Na
Pwllheli Tan y Marian LL53 5BB Na

Ardal: Penygroes, Talysarn, Pontllyfni, Carmel, Nebo

 

Lleoliad                           Lle yno?                                           Côd post  Pyst gôl?
Carmel Ysgol Gynradd LL54 7AA  Na 
Y Fron Ger yr ysgol gynradd LL54 3AR  Na
Llanllyfni Cae 'King George V' LL54 6SL Na
Nantlle Rhes o dai Kinmel LL54 6BW Na 
Nebo Ystad Foel Rhiw LL54 6EF Oes 
Talysarn Yr Hen Orsaf LL54 6HL  Oes
Talysarn Gloddfa Glai LL54 6HL Na
Pontllyfni Pontllyfni LL54 5ES Na

Ardal: Dolgellau, Tywyn, Llanuwchllyn, Llanegryn, Llanelltyd, Pennal,  Gellilydan

Lleoliad                          Lle yno?                                           Côd post     Pyst gôl?
Bryncrug Maes Hyfryd LL36 0PS Na
Dolgellau Lawnt y Plas SY20 9JB Na
Dolgellau Penycaeau LL40 1PG Na
Dolgellau Maes Adloniant LL40 1DE Na
Glanyrafon Gwern Gwalia LL21 0HG  Na
Llanegryn The Common LL36 9SR Na
Llanelltyd Bro Cymer LL53 6LT Na 
Llanuwchlyn Maes y Pandy  LL23 7TR Na
Parc Tai'n Rhos LL23 7YW Na
Pennal Maesteg SY20 9DL Na
Rhyduchaf Cae Gwyn

LL23 7SD

Na
Tywyn Ffordd Alban

LL36 9EB

Na
Tywyn Marine Parade

LL36 0DE

Na
Tywyn Sandilands

LL36 9AY

Oes
Gellilydan Y Glynnor

LL41 4EW

N

Ardal: Blaenau Ffestiniog, Trawsfynydd, Talsarnau, Harlech, Llanfair, Penrhyndeudraeth

Lleoliad                          Lle yno?                                           Côd post     Pyst gôl?
Blaenau Ffestiniog Pengwndwn LL41 4AB Na
Blaenau Ffestiniog Tai Gelli LL41 3EW Na
Harlech Y Waun LL46 2UN Na
Llanfair Haulfryn LL46 2TB Na
Llanfrothen Garreg Frech LL48 6BZ Na
Penrhyndeudraeth Adwyddu LL48 6AP Na
Penrhyndeudraeth Maes Hendre LL48 6AR Na
Penrhyndeudraeth Trem y Wyddfa LL48 6HB Na
Talsarnau Cilfor LL47 6YH Oes
Talsarnau Maes Gwndwn LL47 6UN Na
Trawsfynydd Cefn Gwyn LL41 4SG Na

Trawsfynydd

Maes Gwyndy LL41 4SRS Na

 

Os oes gennych ymholiad neu i adrodd problem am gae chwarae neu fan agored sy'n eiddo i Gyngor Gwynedd, cysylltwch â ni:

Ymholiad / cwyn caeau chwarae neu fannau agored

neu ffoniwch 01766 771000