Caeau chwarae a mannau agored

Arhoswch yn saff, chwarewch yn saff:

  • Cadwch pellter cymdeithasol
  • Golchwch ei dwylo ar ôl chwarae
  • Ewch â'ch sbwriel adref
  • Nid yw'r offer chwarae yn cael eu glahnau. Rydych yn chwarae ar risg eich hun. 

 

Mae Cyngor Gwynedd yn gyfrifol am y caeau chwarae canlynol: 

hi
Lleoliad                          Lle yno?                                          Côd post    Pyst gôl?
Bangor Pwll nofio LL57 2SD Na

Bangor

Craig y Don LL57 2JB Na
Bangor Lôn Glyder LL57 2UA Na 
Bangor Lôn y Meillion LL57 2LE Na
Bangor Heol Dewi LL57 4LU Oes 
Bangor Tre Hwfa LL57 4TE Na 
Bangor Coed Mawr / Muga LL57 4TE Oes
Bangor Coed Mawr / Parc sgrialu LL57 4TE Na
Bangor Stryd Clarence LL57 2YS Na
Glasinfryn Glasinfryn LL57 4UR Oes
Maesgeirchen Tan y Bryn LL57 1SE Na
Maesgeirchen Gwernlas LL57 1NF Na
Maesgeirchen Tan y Coed LL57 1LT Na
Maesgeirchen Tan y Coed (MUGA) LL57 1LT Oes
Penrhosgarnedd Ffordd Penrhos LL57 2LX Na
Penrhosgarnedd Ffordd Cynan LL57 2NR Oes
Talybont Talybont LL57 3YA Oes


Bethesda a'r cyffuniau
Lleoliad                          Lle yno?                                           Côd post     Pyst gôl?
Bethesda  Cae Gas LL57 3LU  Na 
Bethesda  Pant Dreiniog LL57 3BY  Na 
Bethesda   Parc Meurig LL57 3AR  Na
Bethesda  Maes y Garnedd LL57 3BP  Na 
Bethesda  Ciltrefnus LL57 3TA  Na 
Bethesda  Stryd Goronwy LL57 3TS  Na 
Bethesda  Abercaseg LL57 3PN  Oes
Bethesda  Gwaun y Gwiail (pyst gôl yn unig)  LL57 3UA  Oes 
Llanllechid Foel Ogwen LL57 3LD Na
Mynydd Llandygai Arafon LL57 4BX Oes
Rachub Cae Talysarn LL57 3EE Oes
Rachub Maes Bleddyn LL57 3EG Oes
Rhiwlas Hafod Lon LL57 4HH Oes
Tregarth Henorsaf LL57 4AP Oes
Tregarth Godre'r Parc, Sling LL57 4RF Oes

Lleoliad                            Lle yno?                                           Côd post Pyst gôl?
Bethel Bro Rhos LL 1AQ Oes
Bontnewydd Ysgol Gynradd Bontnewydd LL55 2UF Na
Bontnewydd Llwyn Beuno LL55 2UL  Na 
Caeathro Caeathro LL55 2SY  Oes
Caernarfon Maes Gwynedd LL55 1DL Na
Caernarfon Bron y Garth LL55 1EU Na
Caernarfon Stryd Pedwar a Chwech LL55 1RW Na
Caernarfon Cae Glyn LL55 1HF Oes
Caernarfon Parc Coed Helen LL55 5RR Oes
Caernarfon Lôn Ysgol Rad LL55 2AW Na
Caernarfon Cil Isaf/Cil Uchaf LL55 2DW Na
Caernarfon Tŷ Gwyn LL55 2EH Na
Caernarfon Noddfa Cil Peblig LL55 2RS Oes
Caernarfon Stryd Santes Helen LL55 2HU Oes
Caernarfon Bro Helen LL55 2HR Na
Caernarfon Yr Hendre LL55 2LJ Oes
Caernarfon Parc Cyhoeddus LL55 2YF Na
Caernarfon Bro Seiont (pyst gôl yn unig) LL55 2HB Oes
Dinas Dinlle Ger Gwesty Marine LL54 5TW Na
Llandwrog Ysgol Gynradd LL54 5ST Na
Rhostryfan Cae Ysgol Gynradd LL54 7LR Na
Saron Ger Ystad Penrallt LL54 5UW Oes
Y Felinheli Glan y Môr  LL56 4RQ Oes
Y Felinheli Y Wern LL56 4TZ Na

Lleoliad                          Lle yno?                                           Côd post     Pyst gôl?
Abererch Abererch LL53 6BJ Na
Borth y Gest Borth y Gest LL49 9TY Na
Criccieth Golf Bach LL52 0DG Oes
Criccieth Tŷ'n Rhos LL52 0BH  Oes 
Chwilog Chwilog LL53 6TG  Na
Llannor Llannor LL53 5UW  Na 
Penrhos Penrhos LL53 7HL Na
Pistyll Pistyll LL53 6LT Na 
Porthmadog Pensyflog LL49 9LB Oes
Porthmadog Parc  LL49 9AP Na
Prenteg Prenteg LL49 9SS Oes
Pwllheli West End LL53 5AN Na
Pwllheli Wembly LL53 5LS Na
Pwllheli Tan y Marian LL53 5BB Na
Tremadog Tremadog LL49 9PU Oes

 

Lleoliad                           Lle yno?                                           Côd post  Pyst gôl?
Bethel Bro Rhos LL55 1AQ Oes
Brynrefail Ger Tai Orwig LL55 3NY Oes
Cwm y Glo Dol Afon LL55 4DB  Na
Deiniolen Clwt y Bont LL55 3DL Oes
Deiniolen Rhydyfadog LL55 3HL Na
Deiniolen Y Bwthyn LL55 3LR Na
Dinorwig Bro Elidir LL55 3EL Oes
Llanberis Ger y Llyn LL55 4HA  Na
Llanberis Parc Bach LL55 4TL Oes
Llanberis Stryd Goodman LL55 4HL Oes
Llanrug Bro Rhythallt LL55 4AU Na
Nant Peris Ger yr Eglwys LL55 4UF Na
Penisarwaun Bryn Hyfryd LL55 3BU Oes
Waunfawr Ty Hen LL55 4YY Na

 

Lleoliad                           Lle yno?                                         Côd post       Pyst gôl?
Carmel Ysgol Gynradd LL54 7AA  Na 
Y Fron Ger yr ysgol gynradd LL54 3AR  Na
Groeslon Cae Ysgol LL54 7DT Na
Llanllyfni Cae 'King George V' LL54 6SL Oes
Nantlle Rhes o dai Kinmel LL54 6BW Na 
Nebo Ystad Foel Rhiw LL54 6EF Oes 
Penygroes Llwyn y Fuches LL54 6ET Na
Penygroes Maes y Mor LL54 6NR Na
Penygroes Maes Dulyn LL54 6RW Na
Talysarn Yr Hen Orsaf LL54 6HL  Oes
Talysarn Gloddfa Glai LL54 6HL Na
Pontllyfni Pontllyfni LL54 5ES Na

Lleoliad                          Lle yno?                                           Côd post     Pyst gôl?
Aberdyfi Maesnewydd Isaf LL35 0PD Na
Aberllefenni Maes yr Orsaf SY20 9RS Na
Abermaw Maes Adloniant LL42 1PS Na
Bala Blaenddol LL23 7BB Na
Bala Y Grin LL23 7NL Oes
Bryncrug Maes Hyfryd LL36 0PS Na
Dolgellau Penycaeau LL40 1PG Na
Dolgellau Maes Adloniant LL40 1DE Na
Dinas Mawddwy Lawnt y Plas SY20 9JB Na
Glanyrafon Gwern Gwalia LL21 0HG  Na
Llanegryn The Common LL36 9SR Na
Llanelltyd Bro Cymer LL53 6LT Na 
Llanuwchlyn Maes y Pandy  LL23 7TR Na
Parc Tai'n Rhos LL23 7YW Na
Pennal Maesteg SY20 9DL Na
Rhyduchaf Cae Gwyn

LL23 7SD

Na
Tywyn Ffordd Alban

LL36 9EB

Na
Tywyn Marine Parade

LL36 0DE

Na
Tywyn Sandilands

LL36 9AY

Oes
Gellilydan Y Glynnor

LL41 4EW

N

Lleoliad                          Lle yno?                                           Côd post     Pyst gôl?
Blaenau Ffestiniog Pengwndwn LL41 4AB Na
Blaenau Ffestiniog Tai Gelli LL41 3EW Na
Blaenau Ffestiniog Y Sgwar LL41 3UL Na
Bontddu Swn y Nant LL40 2UB Na
Harlech Y Waun LL46 2UN Na
Llanfair Haulfryn LL46 2TB Na
Llanfrothen Garreg Frech LL48 6BZ Na
Penrhyndeudraeth Adwyddu LL48 6AP Na
Penrhyndeudraeth Maes Hendre LL48 6AR Na
Penrhyndeudraeth Trem y Wyddfa LL48 6HB Na
Talsarnau Cilfor LL47 6YH Oes
Talsarnau Maes Gwndwn LL47 6UN Na
Trawsfynydd Cefn Gwyn LL41 4SG Na

Trawsfynydd

Maes Gwyndy LL41 4SRS Na

Ynys

Maes Mihangel LL47 7TG Na

 

Os oes gennych ymholiad neu i adrodd problem am gae chwarae neu fan agored sy'n eiddo i Gyngor Gwynedd, cysylltwch â ni:

Ymholiad / cwyn caeau chwarae neu fannau agored

neu ffoniwch 01766 771000