Caeau chwarae a mannau agored

Arhoswch yn saff, chwarewch yn saff:

  • Cadwch pellter cymdeithasol
  • Golchwch ei dwylo ar ôl chwarae
  • Ewch â'ch sbwriel adref
  • Nid yw'r offer chwarae yn cael eu glahnau. Rydych yn chwarae ar risg eich hun. 

 

Mae Cyngor Gwynedd yn gyfrifol am y caeau chwarae canlynol: 

Ardal: Bangor
Lleoliad  Lle yno? Côd post    Pyst gôl?
 Bangor  Pwll nofio  LL57 2SD  Na
 Bangor  Craig y Don  LL57 2JB  Na
 Bangor  Lôn Glyder  LL57 2UA  Na
 Bangor  Lôn y Meillion  LL57 2LE  Na
 Bangor  Heol Dewi  LL57 4LU  Oes
 Bangor  Tre Hwfa  LL57 4TE  Na
 Bangor  Coed Mawr / Muga  LL57 4TE  Oes
 Bangor  Coed Mawr / Parc sgrialu  LL57 4TE  Na
 Bangor  Stryd Clarence  LL57 2YS  Na
 Glasinfryn  Glasinfryn  LL57 4UR  Oes
 Maesgeirchen  Tan y Bryn  LL57 1SE  Na
 Maesgeirchen  Gwernlas  LL57 1NF  Na
 Maesgeirchen  Tan y Coed  LL57 1LT  Na
 Maesgeirchen  Tan y Coed (MUGA)  LL57 1LT  Oes
 Penrhosgarnedd  Ffordd Penrhos  LL57 2LX  Na
 Penrhosgarnedd  Ffordd Cynan  LL57 2NR  Oes
 Talybont  Talybont  LL57 3YA  Oes

Ardal Bethesda
 LleoliadLle yno? Cod pôst  Pyst gôl?
 Bethesda  Cae Gas  LL57 3LU   Na
 Bethesda  Pant Dreiniog  LL57 3BY   Na 
 Bethesda  Parc Meurig  LL57 3AR   Na
 Bethesda  Maes y Garnedd  LL57 3BP   Na
 Bethesda  Ciltrefnus  LL57 3TA   Na
 Bethesda  Stryd Goronwy  LL57 3TS   Na
 Bethesda  Abercaseg  LL57 3PN   Oes
 Bethesda  Gwaun y Gwiail (pyst gôl yn unig)  LL57 3UA   Oes
 Llanllechid  Foel Ogwen  LL57 3LD  Na
 Mynydd Llandygai  Arafon  LL57 4BX  Oes
 Rachub  Cae Talysarn  LL57 3EE  Oes
 Rachub  Maes Bleddyn  LL57 3EG  Oes
 Rhiwlas  Hafod Lon  LL57 4HH  Oes
 Tregarth  Henorsaf  LL57 4AP  Oes
 Tregarth  Godre'r Parc, Sling  LL57 4RF  Oes

Ardal Caernarfon
 Lleoliad  Lle yno?  Côd post Pyst gôl?
 Bethel  Bro Rhos  LL 1AQ  Oes
 Bontnewydd  Ysgol Gynradd Bontnewydd  LL55 2UF  Na
 Bontnewydd  Llwyn Beuno  LL55 2UL   Na
 Caeathro  Caeathro  LL55 2SY   Oes
 Caernarfon  Maes Gwynedd  LL55 1DL  Na
 Caernarfon  Bron y Garth  LL55 1EU  Na
 Caernarfon  Stryd Pedwar a Chwech  LL55 1RW  Na
 Caernarfon  Cae Glyn  LL55 1HF  Oes
 Caernarfon  Parc Coed Helen  LL55 5RR  Oes
 Caernarfon  Lôn Ysgol Rad  LL55 2AW  Na
 Caernarfon  Cil Isaf/Cil Uchaf  LL55 2DW  Na
 Caernarfon  Tŷ Gwyn  LL55 2EH  Na
 Caernarfon  Noddfa Cil Peblig  LL55 2RS  Oes
 Caernarfon  Stryd Santes Helen  LL55 2HU  Oes
 Caernarfon  Bro Helen  LL55 2HR  Na
 Caernarfon  Yr Hendre  LL55 2LJ  Oes
 Caernarfon  Parc Cyhoeddus  LL55 2YF  Na
 Caernarfon  Bro Seiont (pyst gôl yn unig)  LL55 2HB  Oes
 Dinas Dinlle  Ger Gwesty Marine  LL54 5TW  Na
 Llandwrog  Ysgol Gynradd  LL54 5ST  Na
 Rhostryfan  Cae Ysgol Gynradd  LL54 7LR  Na
 Saron  Ger Ystad Penrallt  LL54 5UW  Oes
 Y Felinheli  Glan y Môr   LL56 4RQ  Oes
 Y Felinheli  Y Wern  LL56 4TZ  Na

Ardal Pwllheli
Lleoliad  Lle yno? Côd post Pyst gôl?
 Abererch  Abererch  LL53 6BJ  Na
 Borth y Gest  Borth y Gest  LL49 9TY  Na
 Cricieth  Golf bach  LL52 0DG  Oes
 Cricieth  Tŷ'n Rhos  LL52 0BH   Oes
 Chwilog  Chwilog  LL53 6TG   Na
 Llannor  Llannor  LL53 5UW   Na
 Penrhos  Penrhos  LL53 7HL  Na
 Pistyll  Pistyll  LL53 6LT  Na
 Porthmadog  Pensyflog  LL49 9LB  Oes
 Porthmadog  Parc  LL49 9AP  Na
 Prenteg  Prenteg  LL49 9SS  Oes
 Pwllheli  West End  LL53 5AN  Na
 Pwllheli  Wembly  LL53 5LS  Na
 Pwllheli  Tan y Marian  LL53 5BB  Na
 Tremadog  Tremadog  LL49 9PU  Oes

 

Ardal Llanberis
Lleoliad Lle yno? Côd post  Pyst gôl? 
 Bethel  Bro Rhos  LL55 1AQ  Oes
 Brynrefail  Ger Tai Orwig  LL55 3NY  Oes
 Cwm y Glo  Dol Afon  LL55 4DB  Na
 Deiniolen  Clwt y Bont  LL55 3DL  Oes
 Deiniolen  Rhydyfadog  LL55 3HL  Na
 Deiniolen  Y Bwthyn  LL55 3LR  Na
 Llanberis  Bro Elidir  LL55 3EL  Oes
 Llanberis  Ger y Llyn  LL55 4HA   Na
 Llanberis  Parc Bach  LL55 4TL  Oes
 Llanberis  Stryd Goodman  LL55 4HL  Oes
 Llanrug  Bro Rhythallt  LL55 4AU  Na
 Nant Peris  Ger yr Eglwys  LL55 4UF  Na
 Penisarwaun  Bryn Hyfryd  LL55 3BU  Oes
 Waunfawr  Ty Hen  LL55 4YY  Na

 

Ardal Penygroes
Lleoliad Lle yno?  Côd postPyst gôl? 
 Carmel  Ysgol Gynradd  LL54 7AA  Na
 Y Fron  Ger yr ysgol gynradd  LL54 3AR  Na
 Groeslon  Cae Ysgol  LL54 7DT  Na
 Llanllyfni  Cae 'King George V'  LL54 6SL  Oes
 Nantlle  Rhes o dai Kinmel  LL54 6BW  Na
 Nebo  Ystad Foel Rhiw  LL54 6EF  Oes
 Penygroes  Llwyn y Fuches  LL54 6ET  Na
 Penygroes  Maes y Môr  LL54 6NR  Na
 Penygroes  Maes Dulyn  LL54 6RW  Na
 Talysarn  Yr Hen Orsaf  LL54 6HL   Oes
 Talysarn  Gloddfa Glai  LL54 6HL  Na
 Pontllyfni  Pontllyfni  LL54 5ES  Na

Ardal Dolgellau
Lleoliad Lle yno?  Côd postPyst gôl?
 Aberdyfi  Maesnewydd Isaf  LL35 0PD  Na
 Aberllefenni  Maes yr Orsaf  SY20 9RS  Na
 Abermaw  Maes Adloniant  LL42 1PS  Na
 Bala  Blaenddol  LL23 7BB  Na
 Bala  Y Grin  LL23 7NL  Oes
 Bryncrug  Maes Hyfryd  LL36 0PS  Na
 Dolgellau  Penycaeau  LL40 1PG  Na
 Dolgellau  Maes Adloniant  LL40 1DE  Na
 Dinas Mawddwy  Lawnt y Plas  SY20 9JB  Na
 Glanyrafon  Gwern Gwalia  LL21 0HG   Na
 Llanegryn  The Common  LL36 9SR  Na
 Llanelltyd  Bro Cymer  LL53 6LT  Na
 Llanuwchllyn  Maes y Pandy   LL23 7TR  Na
 Parc  Tai'n Rhos  LL23 7YW  Na
 Pennal  Maesteg  SY20 9DL  Na
 Rhyduchaf  Cae Gwyn  LL23 7SD  Na
 Tywyn  Ffordd Alban  LL36 9EB  Na
 Tywyn  Marine Parade  LL36 0DE  Na
 Tywyn  Sandilands  LL36 9AY  Oes
Gellilydan Y Glynnor LL41 4EW  Na

Ardal Blaenau Ffestiniog
Lleoliad  Lle yno?Côd post  Pyst gôl?
 Blaenau Ffestiniog  Pengwndwn  LL41 4AB  Na
 Blaenau Ffestiniog  Tai Gelli  LL41 3EW  Na
 Blaenau Ffestiniog  Y Sgwar  LL41 3UL  Na
 Bontddu  Swn y Nant  LL40 2UB  Na
 Harlech  Y Waun  LL46 2UN  Na
 Llanfair  Haulfryn  LL46 2TB  Na
 Llanfrothen  Garreg Frech  LL48 6BZ  Na
 Penrhyndeudraeth  Adwy Ddu  LL48 6AP  Na
 Penrhyndeudraeth  Maes Hendre  LL48 6AR  Na
 Penrhyndeudraeth  Trem y Wyddfa  LL48 6HB  Na
 Talsarnau  Cilfor  LL47 6YH  Oes
 Talsarnau  Maes Gwndwn  LL47 6UN  Na
 Trawsfynydd  Cefn Gwyn  LL41 4SG  Na
 Trawsfynydd  Maes Gwyndy  LL41 4SR  Na
 Ynys  Maes Mihangel  LL47 7TG  Na

 

Os oes gennych ymholiad neu i adrodd problem am gae chwarae neu fan agored sy'n eiddo i Gyngor Gwynedd, cysylltwch â ni:

Ymholiad / cwyn caeau chwarae neu fannau agored

neu ffoniwch 01766 771000