Play fields and open spaces

Stay safe, play safe: 

  • maintain social distancing
  • wash hands after play
  • take your litter home
  • play grounds are not sanitised. Play at your own risk. 

 

Cyngor Gwynedd is responsible for the following play fields and open spaces: 

Area Bangor
Location  Where?Post code Goal posts? 
 Bangor  Swimming centre  LL57 2SD  No
 Bangor  Craig y Don  LL57 2JB  No
 Bangor  Lôn Glyder  LL57 2UA  No
 Bangor  Lôn y Meillion  LL57 2LE  No
 Bangor  Heol Dewi  LL57 4LU  Yes
 Bangor  Tre Hwfa  LL57 4TE  No
 Bangor  Coed Mawr / Muga  LL57 4TE  Yes
 Bangor  Coed Mawr / Parc sgrialu  LL57 4TE  No
 Bangor  Stryd Clarence  LL57 2YS  No
 Glasinfryn  Glasinfryn  LL57 4UR  Yes
 Maesgeirchen  Tan y Bryn  LL57 1SE  No
 Maesgeirchen  Gwernlas  LL57 1NF  No
 Maesgeirchen  Tan y Coed  LL57 1LT  No
 Maesgeirchen  Tan y Coed (MUGA)  LL57 1LT  Yes
 Penrhosgarnedd  Ffordd Penrhos  LL57 2LX  No
 Penrhosgarnedd  Ffordd Cynan  LL57 2NR  Yes
 Talybont  Talybont  LL57 3YA  Yes

Area Bethesda
Location Where? Post code  Goal posts?
 Bethesda  Cae Gas  LL57 3LU   No
 Bethesda  Pant Dreiniog  LL57 3BY   No
 Bethesda  Parc Meurig  LL57 3AR  No
 Bethesda  Maes y Garnedd  LL57 3BP  No
 Bethesda  Cilltrefnus  LL57 3TA   No
 Bethesda  Stryd Goronwy  LL57 3TS   No
 Bethesda  Abercaseg  LL57 3PN  Yes
 Bethesda  Gwaun y Gwiail (goal posts only)  LL57 3UA  Yes
 Llanllechid  Foel Ogwen  LL57 3LD  No
 Mynydd Llandygai  Arafon  LL57 4BX  Yes
 Rachub  Cae Talysarn  LL57 3EE  Yes
 Rachub  Maes Bleddyn  LL57 3EG  Yes
 Tregarth  Henorsaf  LL57 4AP  Yes
 Tregarth  Godre'r Parc, Sling  LL57 4RF  Yes

Area Llanberis
Location Where?  Post codeGoal posts? 
 Bontnewydd  Ysgol Bontnewydd  LL55 2UF  No
 Bontnewydd  Llwyn Beuno  LL55 2UL   No
 Caeathro  Caeathro  LL55 2SY  Yes
 Caernarfon  Maes Gwynedd  LL55 1DL  No
 Caernarfon  Bron y Garth  LL55 1EU  No
 Caernarfon  Stryd Pedwar a Chwech  LL55 1RW  No
 Caernarfon  Cae Glyn  LL55 1HF  Yes
 Caernarfon  Parc Coed Helen  LL55 5RR  Yes
 Caernarfon  Lôn Ysgol Rad  LL55 2AW  No
 Caernarfon  Cil Isaf/Cil Uchaf  LL55 2DW  No
 Caernarfon  Tŷ Gwyn  LL55 2EH  No
 Caernarfon  Noddfa Cil Peblig  LL55 2RS  Yes
 Caernarfon  Stryd Santes Helen  LL55 2HU  Yes
 Caernarfon  Bro Helen  LL55 2HR  No
 Caernarfon  Yr Hendre  LL55 2LJ  Yes
 Caernarfon  Parc cyhoeddus  LL55 2YF  No
 Caernarfon  Bro Seiont (goal posts only)  LL55 2HB  Yes
 Dinas Dinlle  Near Marine Hotel  LL54 5TW  No
 Llandwrog  Ysgol Llandwrog  LL54 5ST  No
 Rhostryfan  Primary school field  LL54 7LR  No
 Saron  Near Ystad Penrallt  LL54 5UW  Yes
 Felinheli  Glan y Môr  LL56 4RQ  Yes
 Felinheli  Y Wern  LL56 4TZ  No


Llanberis
Location  Where? Post code Goal post
 Bethel  Bro Rhos  LL55 1AQ  Yes
 Brynrefail  Ger Tai Orwig  LL55 3NY  Yes
 Cwm y Glo  Dol Afon  LL55 4DB  No
 Deiniolen  Clwt y Bont  LL55 3DL  Yes
 Deiniolen  Y Bwthyn  LL55 3LR  No
 Deiniolen  Bro Elidir  LL55 3EL  Yes
 Llanberis  Ger y Llyn  LL55 4HA  No
 Llanberis  Parc Bach  LL55 4LT  Yes
 Llanberis  Stryd Goodman  LL55 4HL  Yes
 Llanrug  Bro Rhythallt  Ll55 4AU  No
 Nant Peris  Ger yr Eglwys  LL55 4UF  Yes
 Penisarwaun  Bryn Hyfryd  LL55 3BU  Yes
 Waunfawr  Tŷ Hen  LL55 4YY  No

 

Pwllheli
 LocationWhere? Post code Goal post 
 Abererch  Abererch  LL53 6BJ  No
 Borth y Gest  Borth y Gest  LL49 9TY  No
 Criccieth  Golf Bach  LL52 0DG  Yes
 Criccieth  Tŷ'n Rhos  LL52 0BH  Yes
 Chwilog  Chwilog  LL53 6TG  No
 Llannor  Llannor  LL53 5UW  No
 Penrhos  Penrhos  LL53 7HL  No
 Pistyll  Pistyll  LL53 6LT  No
 Porthmadog  Penstyflog  LL49 9LB  Yes
 Porthmadog  Parc  LL49 9AP  No
 Prenteg  Prenteg  LL49 9SS  Yes
 Pwllheli  Tan y Marian  LL53 5BB  No
 Tremadog  Tremadog  LL49 9PU  Yes

 

Penygroes
Location Where?  Post code Goal post
 Caeathro Caeathro   LL55 2SY  Yes
 Carmel  Primary school  LL54 7AA  No
 Y Fron  Near the old school  LL54 7DT  No
 Groeslon  Cae Ysgol  LL54 7DT  No
 Llanllyfni  King George V field  LL54 6SL  Yes
 Nantlle  Kinmel row of houses  LL54 6BW  No
 Nebo  Ystad Foes Rhiw  LL54 6EL  Yes
 Penygroes  Llwyn y Fuches  LL54 6ET  No
 Penygroes  Maes y Môr  LL54 6NR  No
 Penygroes  Maes Dulyn  LL54 6RW  No
 Talysarn  Old Station  LL54 6HL  Yes
 Talysarn  Trim Trail  LL54 6HL  No

L
Blaenau Ffestiniog
 LocationWhere Post code  Goal post
 Aberdyfi  Maesnewydd Isaf  LL53 0PD  No
 Aberllefeni  Maes yr Orsaf  SY20 9RS  No
 Bala  The Green  LL23 7NL  Yes
 Bala  Blaenddol  LL23 7BB  No
 Barmouth  Maes Adloniant  LL42 1PS  No
 Bryncrug  Maes Hyfryd  LL36 0PS  No
 Dolgellau  Penycaeau  LL40 1PG  No
 Dolgellau  Maes Adloniant  LL40 1DE  No
 Dinas Mawddwy  Lawnt y Plas  SY20 9JB  Yes
 Glanyrafon  Gwern Gwalia  LL21 0HG  No
 Llanegryn  The Common  LL36 9SR   No
 Llanelltyd  Bro Cymer  LL53 6LT  No
 Llanuwchlyn  Maes y Pandy LL23 7TR   No
 Parc  Tai'n Rhos  LL23 7YW  No
 Pennal  Maesteg  SY20 9DL  No
 Rhyduchaf  Cae Gwyn  LL23 7SD  No
 Tywyn  Ffordd Alban  LL36 9EB  No
 Tywyn  Marine Parade  LL36 0DE  No
 Tywyn  Sandilands  LL36 9AY  Yes
Gellilydan  Y Glynnor LL41 4EW  No

Penrhyndeudraeth
 Location Where? Post code Goal post
 Blaenau Ffestiniog  Pengwndwn  LL41 4AB  No
 Blaenau Ffestiniog  Tai Gelli  LL41 3UL  No
 Blaenau Ffestiniog  Y Sgwar  LL41 3UL  No
 Bontddu  Swn y Nant  LL40 2UB  No
 Harlech  Y Waun  LL46 2UN  No
 Llanfair  Haulfryn  LL46 2TB  No
 Llanfrothen  Garreg Frech  LL48 6BZ  No
 Penrhyndeudraeth  Adwyddu  LL48 6AP  No
 Penrhyndeudraeth Maes Hendre  LL48 6AR  No
 Penrhyndeudraeth Trem yr Wyddfa  LL48 6HB  No
 Talsarnau Cilfor  LL47 6YH Yes 
 Talsarnau  Maes Gwndwn  LL47 6UN  No
 Trawsfynydd Cefn Gwyn  LL41 4 SG  No
 Trawsfynydd Maes Gwyndy   LL41 4SR  No
 Ynys Maes Mihangel LL47 6TG No

 

If you have an enquiry or report a problem at a Cyngor Gwynedd play field or open space please contact us:

Play field and open spaces - report a problem

or call us on 01766 771000.