Play fields and open spaces

Stay safe, play safe: 

  • maintain social distancing
  • wash hands after play
  • take your litter home
  • play grounds are not sanitised. Play at your own risk. 

 

Gwynedd Council is responsible for the following play fields and open spaces: 

hi
Location                             Where?                                       Post code  Goal post
Bangor Swimming centre LL57 2SD No

Bangor

Craig y Don LL57 2JB No
Bangor Lôn Glyder LL57 2UA No
Bangor Lôn y Meillion LL57 2LE No
Bangor Heol Dewi LL57 4LU Yes 
Bangor Tre Hwfa LL57 4TE No 
Bangor Coed Mawr / Muga LL57 4TE Yes
Bangor Coed Mawr / Parc sgrialu LL57 4TE No
Bangor Clarence Street LL57 2YS No
Glasinfryn Glasinfryn LL57 4UR Yes
Maesgeirchen Tan y Bryn LL57 1SE No
Maesgeirchen Gwernlas LL57 1NF No
Maesgeirchen Tan y Coed LL57 1LT No
Maesgeirchen Tan y Coed (MUGA) LL57 1LT Yes
Penrhosgarnedd Ffordd Penrhos LL57 2LX No
Penrhosgarnedd Ffordd Cynan LL57 2NR Yes
Talybont Talybont LL57 3YA Yes


Bethesda a'r cyffuniau
Location                             Where? Post code Goal post
Bethesda  Cae Gas LL57 3LU  No 
Bethesda  Pant Dreiniog LL57 3BY  No
Bethesda   Parc Meurig LL57 3AR  No
Bethesda  Maes y Garnedd LL57 3BP  No 
Bethesda  Ciltrefnus LL57 3TA  No
Bethesda  Goronwy Street LL57 3TS  No
Bethesda  Abercaseg LL57 3PN  Yes 
Bethesda  Gwaun y Gwiail (goal post only) LL57 3UA  Yes 
Llanllechid Foel Ogwen LL57 3LD No
Mynydd Llandygai Arafon LL57 4BX Yes
Rachub Cae Talysarn LL57 3EE Yes
Rachub Maes Bleddyn LL57 3EG Yes
Tregarth Henorsaf LL57 4AP Yes
Tregarth Godre'r Parc, Sling LL57 4RF Yes

Location                            Where?                                                 Post code Goal?
Bontnewydd Ysgol Bontnewydd LL55 2UF No
Bontnewydd Llwyn Beuno LL55 2UL  No 
Caeathro Caeathro LL55 2SY  Yes
Caernarfon Maes Gwynedd LL55 1DL No
Caernarfon Bron y Garth LL55 1EU No
Caernarfon Stryd Pedwar a Chwech LL55 1RW No
Caernarfon Cae Glyn LL55 1HF Yes
Caernarfon Parc Coed Helen LL55 5RR Yes
Caernarfon Lôn Ysgol Rad LL55 2AW No
Caernarfon Cil Isaf/Cil Uchaf LL55 2DW No
Caernarfon Tŷ Gwyn LL55 2EH No
Caernarfon Noddfa Cil Peblig LL55 2RS Yes
Caernarfon Stryd Santes Helen LL55 2HU Yes
Caernarfon Bro Helen LL55 2HR No
Caernarfon Yr Hendre LL55 2LJ Yes
Caernarfon Public park LL55 2YF No
Caernarfon Bro Seiont (pyst gôl yn unig) LL55 2HB Yes
Dinas Dinlle Near Marine Hotel LL54 5TW No
Llandwrog Ysgol Llandwrog LL54 5ST No
Rhostryfan Primary school field LL54 7LR No
Saron Near Ystad Penrallt LL54 5UW Yes
Y Felinheli Glan y Môr  LL56 4RQ Yes
Y Felinheli Y Wern LL56 4TZ No

 

Location                             Where?                                         Post code Goal post
Bethel Bro Rhos LL55 1AQ Yes
Brynrefail Ger Tai Orwig LL55 3NY Yes
Cwm y Glo Dol Afon LL55 4DB  No
Deiniolen Clwt y Bont LL55 3DL Yes
Deiniolen Rhydyfadog LL55 3HL No
Deiniolen Y Bwthyn LL55 3LR No
Dinorwig Bro Elidir LL55 3EL Yes
Llanberis Ger y Llyn LL55 4HA  No
Llanberis Parc Bach LL55 4TL Yes
Llanberis Stryd Goodman LL55 4HL Yes
Llanrug Bro Rhythallt LL55 4AU No
Nant Peris Ger yr Eglwys LL55 4UF No
Penisarwaun Bryn Hyfryd LL55 3BU Yes 
Waunfawr Ty Hen LL55 4YY No

Location                            Where?                                          Post code Goal post
Abererch Abererch LL53 6BJ No
Borth y Gest Borth y Gest LL49 9TY No
Criccieth Golf Bach LL52 0DG Yes
Criccieth Tŷ'n Rhos LL52 0BH  Yes 
Chwilog Chwilog LL53 6TG  No
Llannor Llanor LL53 5UW  No 
Penrhos Penrhos LL53 7HL No
Pistyll Pistyll LL53 6LT No 
Pontllyfni Pontllyfni LL54 5ES No
Porthmadog Pensyflog LL49 9LB Yes
Porthmadog Parc  LL49 9AP No
Prenteg Prenteg LL49 9SS Yes
Pwllheli West End LL53 5AN No
Pwllheli Wembly LL53 5LS No
Pwllheli Tan y Marian LL53 5BB No
Tremadog Tremadog LL49 9PU Yes

Location                            Where?                                           Post code Goal post
Caeathro Caeathro LL55 2SY  Yes 
Carmel Primary school LL54 7AA  No 
Y Fron Near the school LL54 3AR  No
Groeslon Cae Ysgol LL54 7DT No
Llanllyfni King George V field LL54 6SL Yes
Nantlle Kinmel row of houses LL54 6BW No 
Nebo Ystad Foel Rhiw LL54 6EF Yes 
Penygroes Llwyn y Fuches LL54 6ET No
Penygroes Maes y Mor LL54 6NR No
Penygroes Maes Dulyn LL54 6RW No
Talysarn Old Station LL54 6HL  Yes
Talysarn Trim Trail LL54 6HL No 

Location                             Where?                                      Post code     Goal post
Aberdyfi Maesnewydd Isaf LL35 0PD No
Aberllefenni Maes yr Orsaf SY20 9RS No
Bala The Green LL23 7NL Yes
Bala Blaenddol LL23 7BB Np
Barmouth Maes Adloniant LL42 1PS No
Bryncrug Maes Hyfryd LL36 0PS No
Dolgellau Penycaeau LL40 1PG No
Dolgellau Maes Adloniant LL40 1DE No
Dinas Mawddwy Lawnt y Plas SY20 9JB Yes
Glanyrafon Gwern Gwalia LL21 0HG  No
Llanegryn The Common LL36 9SR No
Llanelltyd Bro Cymer LL53 6LT No
Llanuwchlyn Maes y Pandy  LL23 7TR No
Parc Tai'n Rhos LL23 7YW No
Pennal Maesteg SY20 9DL No
Rhyduchaf Cae Gwyn

LL23 7SD

No
Tywyn Ffordd Alban

LL36 9EB

No
Tywyn Marine Parade

LL36 0DE

No
Tywyn Sandilands

LL36 9AY

Yes
Gellilydan Y Glynnor

LL41 4EW

No

Location                                  Where?                                   Post code   Goal post
Blaenau Ffestiniog Pengwndwn LL41 4AB No
Blaenau Ffestiniog Tai Gelli LL41 3EW No
Blaenau Ffestiniog Y Sgwar  LL41 3UL No
Bontddu Swn y Nant LL40 2UB No
Harlech Y Waun LL46 2UN No
Llanfair Haulfryn LL46 2TB No
Llanfrothen Garreg Frech LL48 6BZ No
Penrhyndeudraeth Adwyddu LL48 6AP No
Penrhyndeudraeth Maes Hendre LL48 6AR No
Penrhyndeudraeth Trem y Wyddfa LL48 6HB No
Talsarnau Cilfor LL47 6YH Yes
Talsarnau Maes Gwndwn LL47 6UN No
Trawsfynydd Cefn Gwyn LL41 4SG No

Trawsfynydd

Maes Gwyndy LL41 4SRS No

Ynys

Maes Mihangel LL47 6TG No

 

If you have an enquiry or report a problem at a Gwynedd Council play field or open space please contact us:

Play field and open spaces - report a problem

or call us on 01766 771000.