Angorfeydd a Thrwydded Angori

Os ydych am angori cwch yn un o’r angorfeydd canlynol byddwch angen prynu trwydded angori gan Gyngor Gwynedd:

  • Aberdyfi  
  • Abermaw
  • Porthmadog
  • Borth y Gest

Gweld ffioedd angori 2024/25


Prynu trwydded angori – cwsmer presennol (adnewyddu)

Os ydych yn angori cwch yn angorfa Aberdyfi, Abermaw, Porthmadog neu Borth y Gest ar hyn o bryd ac am adnewyddu y drwydded ar gyfer 2024/25 gallwch wneud hynny ar-lein:

Adnewyddu trwydded angori

Gweld telerau ac amodauPrynu trwydded angori – cwsmer newydd

Os oes gennych ddiddordeb angori cwch yn angorfa Aberdyfi, Abermaw, Porthmadog neu Borth y Gest cysylltwch â’r cysylltwch â’r Swyddfa Harbwr berthnasolAngorfeydd eraill Gwynedd

Os am angori cwch yn un o’r angorfeydd canlynol bydd angen cysylltu'n uniongyrchol â nhw:

Cyfarwyddyd Contractwr 

(At ddefnydd cwsmeriaid angorfa Aberdyfi ac Abermaw yn unig)

 

Mwy o wybodaeth

Am fwy o wybodaeth, neu os oes gennych unrhyw ymholiad, cysylltwch â’r Swyddfa Harbwr berthnasol.