Swyddfeydd Harbwr - manylion cyswllt

 • Swyddfa Harbwr Abermaw
  Y Cei, Abermaw, Gwynedd, LL42 1HB
  Harbwrabermaw@gwynedd.llyw.cymru
  Ffôn: 01341 280671
 • Swyddfa Harbwr Aberdyfi
  Y Cei, Aberdyfi, Gwynedd, LL35 0EB
  Harbwraberdyfi@gwynedd.llyw.cymru
  Ffôn: 01654 767626
 • Hafan Pwllheli
  Glan Don, Pwllheli, Gwynedd, LL53 5YT
  Ffôn: 01758 701219
  www.hafanpwllheli.co.uk
 • Prif Swyddog Traeth Ardal Abersoch / Pwllheli
  Ffôn: 07831 216043
 • Prif Swyddog Traeth Ardal Morfa Bychan / Porthmadog
  Ffôn: 07702 719023