Celfyddydau Cymunedol

Yn sgil Covid-19, rydym yn addasu ein rhaglen waith ac yn symud rhai o'r cynlluniau / gweithgareddau i blatfformau digidol. I ddysgu mwy am y cyfleodd sydd ar gael, e-bostiwch celf@gwynedd.llyw.cymru neu ffoniwch 01286 679721.  

Close

 

Mae Uned Celfyddydau Cymunedol Gwynedd yn cynnal cyfres o gynlluniau blynyddol sy’n cefnogi pobl gael mynediad at, mwynhau a phrofi’r celfyddydau, a hynny er lles unigolion, cymdeithas, yr economi a chymuned.

Bob blwyddyn mae Uned Celfyddydau Cymunedol Gwynedd yn cynnal rhaglen o wahanol weithgareddau a phrosiectau ar draws y sir. O weithdai i arddangosfeydd, cyrsiau i grantiau a gwyliau i gynlluniau creadigol, rydym am i bawb fwynhau'r celfyddydau.

Mae grantiau ar gael i gefnogi gweithgarwch celfyddydol. Gallwn hefyd gefnogi perfformiadau proffesiynol yn y gymuned drwy raglen Noson Allan a Noson Allan Fach, mewn partneriaeth â Chyngor Celfyddydau Cymru

Mwy o fanylion am gronfeydd ariannol

 

Newyddion...

 

Llyfr Lloffion 2022

Croeso i Llyfr Lloffion Celfyddydau Cymunedol Gwynedd Gaeaf 2022. Gobeithio y gwnewch chi ei fwynha darllen am ein prosiectau creadigol dros Gwynedd. Dilynwch y linc hwn. Diolch, Corrie a Ffion.


Celfyddydau Cymunedol Cyngor Gwynedd yn dosbarthu Hamperi Celf i Gartrefi Gofal Meirionnydd
Mae adran Celfyddydau Cymunedol Cyngor Gwynedd wedi creu pecynnau yn llawn nwyddau a gweithgareddau celfyddydol ar gyfer pobl hŷn sydd yn byw yng Nghartrefi Gofal ardal Meirionnydd.

Wedi ysbrydoli gan Pecynnau Prysur bydd yr Hamperi Celf yn cynnwys llyfryn unigryw o weithgareddau celfyddydol, llwyth o nwyddau celf a hefyd DVD sydd yn cynnwys gweithdai pwrpasol gan artistiaid a sefydliadau o’r Sir. 

Wedi ariannu gan Magnox, mae adran Celfyddydau Cymunedol wedi gweithio gyda tiwtoriaid Dawns i Bawb; Elin Haf Hughes, Lauren Rooney, Julie Dorgan a Maddie Burnham, cerddorion Canolfan Gerdd Williams Mathias; Nia Davies Williams, Ceri Wyn Rawson, Elin Haf Taylor hefyd Colin Daimond o Cerdd Gymunedol Cymru yn ogystal â Lora Morgan a Mari Gwent. Bydd yr hampers llawen yma yn cael ei ddosbarthu i 6 cartref ar draws Meirionnydd mis Ebrill 2021.

Mae cynnwys y DVD yn annog aelodau i gymryd rhan mewn gweithgareddau symud a dawnsio, sesiwn rhythm, creu darnau o gelf yn ogystal â chael gwrando ar gerddoriaeth gan arbenigwyr o’r Sir. Mae’r llyfryn yn cynnwys amrywiaeth o weithgareddau o sgwennu creadigol i greu cardiau cyfarch ac addurniadau lliwgar.

Mae copïau ychwanegol o’r llyfryn a’r DVD ar gael i gartrefi ardal Meirionnydd- cysylltwch os hoffech gopi: celf@gwynedd.llyw.cymru

Mwy o wybodaeth...

Am newyddion, cyfleoedd, digwyddiadau, manylion artistiaid a mudiadau celfyddydol Gwynedd ymwelwch â Gwynedd Greadigol, neu dilynwch ni ar Trydar a Facebook. 

 

Cysylltu â ni

Cysylltwch â’r Swyddog Datblygu Celfyddydau Cymunedol ar:
y ffôn: 07765 652742
instagram: @celfgwyneddarts