Celfyddydau Cymunedol

Mae Cyngor Gwynedd yn cynnal rhaglen o gynlluniau a gweithgareddau creadigol i bobl o bob oed, cefndir a gallu. Ceir mwy o wybodaeth yn ein llyfryn gwybodaeth.

Dyma fanylion pellach am rai o’n cynlluniau:


Criw Celf

Cynllun ar gyfer plant a phobl ifanc sy’n ymddiddori mewn celf a chrefft yw Criw Celf. Mae gweithdai a dosbarthiadau meistri yn cael eu cynnal yn rheolaidd yng nghwmni artistiaid proffesiynol. Mae mwy o wybodaeth am y cynllun ar gael ar www.criwcelf.co.uk


Oriel Ysbyty Gwynedd

Mae gwaith celf amrywiol yn cael ei arddangos yn Oriel Ysbyty Gwynedd, Bangor er mwyn cyfrannu’n bositif tuag at ymweliad cleifio a’r ysbyty. Mae hefyd yn cynnig cyfleoedd arddangos a gwerthu cynnyrch i artistiaid lleol. Mwy o fanylion am arddangosfeydd yr Oriel

 


Arteffact

Mae Arteffact yn gynllun sy’n cynnig profiadau creadigol mewn amgueddfeydd, orielau ac archifau i bobl sydd ag iselder, straen neu orbryder lefel isel i ganolig. Mae cyfranogwyr yn mynychu cyfres o sesiynau creadigol yng nghwmni artistiaid cymunedol er mwyn adeiladu hyder a dysgu sgiliau newydd yng nghwmni pobl sydd a phrofiadau tebyg.


Noson Allan

Cynllun sy’n cefnogi cymunedau Gwynedd i lwyfannu cynhyrchiadau proffesiynol. Manylion llawn ar gael yma: www.nosonallan.org.uk  


Helfa Gelf

Digwyddiad stiwdios agored blynyddol ble mae cyfle i’r cyhoedd gwrdd ag artistiaid wrth eu gwaith. Mwy o wybodaeth ar gael yma: www.helfagelf.co.uk


Gwynedd Greadigol

Grŵp gwirfoddol wedi ei gefnogi a’i hwyluso gan Gyngor Gwynedd i hyrwyddo’r celfyddydau yw Gwynedd Greadigol www.gwyneddgreadigol.com


Cysylltu â ni

Uned Celfyddydau Cymunedol: celf@gwynedd.llyw.cymru / 01286 679721 / 07789 032517