Celfyddydau Cymunedol

Mae Uned Celfyddydau Cymunedol Gwynedd yn cynnal cyfres o gynlluniau blynyddol sy’n cefnogi pobl gael mynediad at, mwynhau a phrofi’r celfyddydau, a hynny er lles unigolion, cymdeithas, yr economi a chymuned.

Bob blwyddyn mae Uned Celfyddydau Cymunedol Gwynedd yn cynnal rhaglen o wahanol weithgareddau a phrosiectau ar draws y sir. O weithdai i arddangosfeydd, cyrsiau i grantiau a gwyliau i gynlluniau creadigol, rydym am i bawb fwynhau'r celfyddydau.

Mae grantiau ar gael i gefnogi gweithgarwch celfyddydol. Gallwn hefyd gefnogi perfformiadau proffesiynol yn y gymuned drwy raglen Noson Allan a Noson Allan Fach, mewn partneriaeth â Chyngor Celfyddydau Cymru

Mwy o fanylion am gronfeydd ariannol

 

Newyddion...

 

Oriel Ysbyty Gwynedd

Mae’n bleser gennym gyhoeddi y bydd Celfyddydau Cymunedol Gwynedd yn lansio cyfres newydd o arddangosfeydd yn Oriel Ysbyty Gwynedd yn dechrau fis Mehefin eleni.

Dechreuodd Oriel Ysbyty Gwynedd yn wreiddiol yn 2012 ac mae wedi rhoi llwyfan i artistiaid lleol arddangos eu gwaith yng nghyntedd yr ysbyty, i’w fwynhau gan ymwelwyr a staff. Credwn fod y celfyddydau yn hanfodol i iechyd a lles trigolion Gwynedd, ac mae’r gofod arddangos yn Ysbyty Gwynedd yn rhan bwysig o hyn. Yn ystod y pandemig Covid 19 a’r cyfnodau cloi dilynol bu’n rhaid atal yr arddangosfeydd, felly rydym yn falch iawn o fod yn ail-lansio a dod â chelf yn ôl i’r ysbyty.

Byddwn yn gosod arddangosfa gyntaf yr artist Femke Van Gent ar ddechrau Mehefin 2023. Bydd Femke yn arddangos gwahanol agweddau o'i gwaith, gan gynnwys 'People Pilgrimage' - gwaith o brosiect 2021 lle bu Femke gyda'i chyd-artist Emily Meilleur ar a Pererindod Pobl o gwmpas Pen Llŷn fel rhan o brosiect gan Invertigo a Cwmni Tebot.

Mae gwaith Femke yn lliwgar, yn galonogol ac yn gadarnhaol, ac yn ffordd berffaith i ail-lansio Oriel Ysbyty Gwynedd. Gobeithio y byddwch yn mwynhau'r arddangosfa, a fydd wedi'i lleoli yng nghyntedd Ysbyty Gwynedd. Os hoffech wybod mwy, cysylltwch â ni ar celf@gwynedd.llyw.cymru. Gallwch hefyd gysylltu â Femke i brynu printiau, trafod comisiynau a rhannu eich syniadau am y gwaith drwy anfon e-bost ati ar femvangent@hotmail.com.

  

Croeso i Lyfr Lloffion Gaeaf 2023 Celfyddydau Cymunedol Gwynedd.

Mae amser wedi hedfan ac mae bron yn ddiwedd blwyddyn arall, sut ddigwyddodd hynny! Rydym wedi bod mor brysur efo gymaint o weithgareddau creadigol ledled Gwynedd, a hoffwn rannu rhai o'r rhain gyda chi yn y Llyfr lloffion hwn.

Rydym yn gobeithio y byddwch yn mwynhau ei ddarllen, ac os oes gennych unrhyw sylwadau, adborth neu syniadau am brosiectau creadigol yn eich cymuned cysylltwch â ni, byddem wrth ein boddau yn clywed gennych. 

E-bostiwch ni ar celf@gwynedd.llyw.cymru

Llyfr Lloffion Gaeaf 2023


Celfyddydau Cymunedol Cyngor Gwynedd yn dosbarthu Hamperi Celf i Gartrefi Gofal Meirionnydd
Mae adran Celfyddydau Cymunedol Cyngor Gwynedd wedi creu pecynnau yn llawn nwyddau a gweithgareddau celfyddydol ar gyfer pobl hŷn sydd yn byw yng Nghartrefi Gofal ardal Meirionnydd.

Wedi ysbrydoli gan Pecynnau Prysur bydd yr Hamperi Celf yn cynnwys llyfryn unigryw o weithgareddau celfyddydol, llwyth o nwyddau celf a hefyd DVD sydd yn cynnwys gweithdai pwrpasol gan artistiaid a sefydliadau o’r Sir. 

Wedi ariannu gan Magnox, mae adran Celfyddydau Cymunedol wedi gweithio gyda tiwtoriaid Dawns i Bawb; Elin Haf Hughes, Lauren Rooney, Julie Dorgan a Maddie Burnham, cerddorion Canolfan Gerdd Williams Mathias; Nia Davies Williams, Ceri Wyn Rawson, Elin Haf Taylor hefyd Colin Daimond o Cerdd Gymunedol Cymru yn ogystal â Lora Morgan a Mari Gwent. Bydd yr hampers llawen yma yn cael ei ddosbarthu i 6 cartref ar draws Meirionnydd mis Ebrill 2021.

Mae cynnwys y DVD yn annog aelodau i gymryd rhan mewn gweithgareddau symud a dawnsio, sesiwn rhythm, creu darnau o gelf yn ogystal â chael gwrando ar gerddoriaeth gan arbenigwyr o’r Sir. Mae’r llyfryn yn cynnwys amrywiaeth o weithgareddau o sgwennu creadigol i greu cardiau cyfarch ac addurniadau lliwgar.

Mae copïau ychwanegol o’r llyfryn a’r DVD ar gael i gartrefi ardal Meirionnydd- cysylltwch os hoffech gopi: celf@gwynedd.llyw.cymru

Mwy o wybodaeth...

Am newyddion, cyfleoedd, digwyddiadau, manylion artistiaid a mudiadau celfyddydol Gwynedd ymwelwch â Gwynedd Greadigol, neu dilynwch ni ar Trydar a Facebook. 

 

Cysylltu â ni

Cysylltwch â’r Swyddog Datblygu Celfyddydau Cymunedol ar:
y ffôn: 07765 652742
instagram: @celfgwyneddarts