Celfyddydau Cymunedol

Mae Cyngor Gwynedd yn cynnal rhaglen o gynlluniau a gweithgareddau creadigol i bobl o bob oed, cefndir a gallu. Mae mwy o wybodaeth am y gweithgareddau i'w weld yn ein

llyfryn gwybodaeth.

Dyma fwy o fanylion am rai o’r cynlluniau: 

Criw Celf

Cynllun ar gyfer plant a phobl ifanc sy'n dangos diddordeb mewn celf a chrefft yw Criw Celf. Mae gweithdai a dosbarthiadau meistri yn cael eu cynnal yn rheolaidd gydag artistiaid proffesiynol. Mae mwy o wybodaeth am y cynllun ar gael ar www.criwcelf.co.uk

Oriel Ysbyty Gwynedd

Mae gwaith celf yn cael ei arddangos yn Oriel Ysbyty Gwynedd, Bangor yn y gobaith o wneud y profiad o ymweld â chleifion yn yr ysbyty'n fwy positif. Mae hefyd yn gyfle i arddangos a gwerthu cynnyrch artistiaid lleol. Mwy o fanylion am arddangosfeydd yr Oriel

Arteffact

Mae Arteffact yn cynnig profiadau creadigol mewn amgueddfeydd, orielau ac archifau i bobl sydd yn dioddef iselder ysbryd, straen neu orbryder lefel isel i ganolig. Mae pobl yn dod i'r sesiynau er mwyn adeiladu hyder a dysgu sgiliau newydd yng nghwmni pobl yn yr un sefyllfaoedd â nhw.

Noson Allan

Cynllun sy’n cefnogi cymunedau Gwynedd i lwyfannu cynhyrchiadau proffesiynol. Mwy ar y cynllun ar gael yma: www.nosonallan.org.uk  

Helfa Gelf

Digwyddiad stiwdios agored blynyddol lle mae cyfle i’r cyhoedd gyfarfod artistiaid wrth eu gwaith. Mwy o wybodaeth ar gael yma: www.helfagelf.co.uk

Gwynedd Greadigol

Grŵp gwirfoddol sy'n cael ei gefnogi gan Gyngor Gwynedd i roi hwb i'r celfyddydau yw Gwynedd Greadigol www.gwyneddgreadigol.com

Cysylltu â ni

Uned Celfyddydau Cymunedol: celf@gwynedd.llyw.cymru / 01286 679721 / 07789 032517