Canlyniadau Ardal Ni 2035

  • Beth sy’n dda am eich ardal leol?
  • Beth sydd ddim mor dda?
  • Beth sydd angen newid er mwyn gwneud eich ardal yn lle gwych i fyw ynddo erbyn 2035?

Yn ystod haf 2022 fe wnaethom alw ar drigolion y sir - o Ben Llŷn i Benllyn ac o Aberdyfi i Abergwyngregyn – i lenwi holiadur 'Ardal Ni 2035' er mwyn canfod atebion i’r cwestiynau allweddol yma.

Bwriad prosiect Ardal Ni 2035 oedd cynnal sgwrs a thrafod gyda chymunedau lleol er mwyn adnabod beth sy’n bwysig i drigolion a sut yr hoffent weld eu hardal yn datblygu dros y 10 -15 mlynedd nesaf.

Ar ddiwedd y gwaith ymgysylltu bydd 13 cynllun adfywio unigryw yn cael eu datblygu a fydd yn adlewyrchu dyheadau cymunedau lleol Gwynedd.

 

Cliciwch ar eich ardal leol i weld canlyniadau yr ymgynghoriad:

Bro Ardudwy 250

Bro Ardudwy

Abermaw/ Y Bermo, Dyffryn Ardudwy, Harlech, Llanaber, Llandecwyn.

Cliciwch Yma - Canlyniadau Bro Ardudwy 
Dolgellau 250

Dalgylch Dolgellau

Corris, Dinas Mawddwy, Dolgellau, Fairbourne, Ganllwyd, Rhydymain.

Cliciwch Yma - Canlyniadau Dalgylch Dolgellau
Bangor 250

Dalgylch Bangor

Bangor, Glasinfryn, Pentir, Y Felinheli.

Cliciwch Yma - Canlyniadau Dalgylch Bangor
Caernarfon 250

Dalgylch Caernarfon

Bontnewydd, Caernarfon, Llanfaglan.

Cliciwch Yma - Canlyniadau Dalgylch Caernarfon
Pen Llyn 250

Ardal Pen Llŷn

Aberdaron, Abersoch, Botwnnog, Llanbedrog, Nefyn, Tudweiliog.
Cliciwch yma - Canlyniadau   Ardal Pen Llŷn
Pwllheli 250

Dalgylch Pwllheli

Boduan, Chwilog, Llanaelhaearn, Llannor, Llanystumdwy, Llithfaen, Pencaenewydd, Pistyll, Pwllheli.

Cliciwch Yma - Canlyniadau Dalgylch Pwllheli
Bro Ogwen 250

Bro Ogwen

Abergwyngregyn, Bethesda, Llandygai, Tregarth.

Cliciwch Yma - Canlyniadau Bro Ogwen
Bro Peris 250

Bro Peris

Bethel, Deiniolen, Llanberis, Llanrug, Rhiwlas, Rhyd-Ddu, Waunfawr, Caeathro.

Cliciwch Yma - Canlyniadau Bro Peris
Bro Ffestiniog 250

Bro Ffestiniog

Blaenau Ffestiniog, Llan Ffestiniog, Maentwrog, Trawsfynydd.

Cliciwch Yma - Canlyniadau Bro Ffestiniog
Bro Lleu a Nantlle 250

Bro Lleu a Nantlle

Carmel, Clynnog Fawr, Llanllyfni, Llanwnda, Nantlle, Penygroes, Rhosgadfan.

Cliciwch Yma - Canlyniadau Lleu a Nantlle
Bro Dysynni 250

Bro Dysynni

Aberdyfi, Abergynolwyn, Llwyngwril, Tywyn.

Cliciwch Yma - Canlyniadau Bro Dysynni
Bala a Penllyn 250

Dalgylch Bala a Phenllyn

Bala, Frongoch, Llandderfel, Llanuwchllyn.

Cliciwch Yma - Canlyniadau Dalgylch Bala a Penllyn
Porthmadog a Penrhyndeudraeth 250

Ardal Porthmadog a Phenrhyndeudraeth

 Beddgelert, Bryncir, Cricieth, Dolbenmaen, Porthmadog a Penrhyndeudraeth

Cliciwch Yma - Canlyniadau Porthmadog a Penrhyndeudraeth