Poeni am golli eich cartref

Os ydych yn cael trafferth talu eich rhent, neu’n poeni am golli eich cartref cysylltwch â’ch landlord. Mae nhw yma i helpu:

  • ADRA - 0300 123 8084
  • Cynefin - 0300 111 2122
  • Tai Gogledd Cymru - 01492 572727
  • Os ydych chi’n rhentu’n breifat, gall Cyngor ar Bopeth eich helpu os ydych chi mewn perygl o ddisgyn i ôl-ddyledion, mae gwybodaeth ddefnyddiol yma: www.citizensadvice.org.uk/cymraeg/Tai
  • Cysylltwch gyda Gwasanaeth Digartrefedd Cyngor Gwynedd - 01766 771000

 

Hybiau Cymunedol

Gallwch hefyd gael help a gwybodaeth am fwyd, ynni ac arian drwy’r hwb yn eich ardal lleol.